Mga kaalaman tungkol sa Tulo o Gonorrhea

Ang tulo o gonorrhea ay isang uri sexually transmitted disease o sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na nakaaapekto sa parehong babae at lalaki. Ito ay impeksyon ng isang uri ng bacteria sa urethra o daluyan ng ihi, sa rectum o tumbong, at maging sa lalamunan. Sa mga kababaihan, maaari rin itong makaapekto sa cervix o kuwelyo ng ari ng babae. Maaari din itong maipasa ng apektadong ina sa kanyang sanggol na bagong silang kung saan naapektohan naman ang mata ng bata. Ang sakit na ito ay tinatawag na tulo sapagkat kadalasang may nana na tumutulo (purulent discharge) mula sa ari ng lalake o babae na apektado ng sakit na ito.

Ano ang sanhi ng tulo o gonorhrea?

Ang sakit na ito ay dulot ng impeksyon ng bacteria sa Neisseria gonorrhoeae. Naipapasa ang impeksyon na ito sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pakikipagtalik. Bukod sa impeksyon sa ari ng babae at lalake, maaari din itong makaapekto sa iba pang bahagi ng katawan. Kung magsasagawa ng oral sex, maaring makaapekto ito sa lalamunan, kung anal sex naman makaaapekto ito sa rectum o tumbong. Bukod sa mga ito, maaari din itong makaapekto sa mata ng bagong silang na sanggol kung ang ina ay apektado ng sakit.

Sino ang maaaring magkasakit ng tulo o gonorrhea?

Ang taong mayroong higit sa isa na kapareha sa pakikipagtalik ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakaroon ng sakit na tulo. Higit ding mataas ang posibilidad sa mga taong nagbabayad ng protitutes para makipagtalik.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na gonorrhea?

Ang pagkakaroon ng gonorrhea ay maaaring makaaepkto sa kakayahan ng babae o lalake na makabuo ng anak. Sa madaling salita, maaari itong maka-baog kung mapapabayaan. Maaari din kumalat ang bacteria sa ibang bahagi ng katawan at magsanhi ng lagnat at pananakit ng mga kasu-kasuan. Mas mataas din ang posibilidad na mahawa ng HIV infection dahil sa sakit na ito. Sa mga sanggol naman na naapektohan ng gonorrhea sa mata ay maaaring mabulag.