Mga kaalaman tungkol sa Colon Cancer (Kanser sa Bituka)

Colon CancerAng colon ay ang bahagi ng daluyan ng pagkain na nagdudugtong sa maliit na bituka (small intestines) at sa tumbong (rectum). Dito nagaganap ang huling yugto ng proseso ng pagtunaw at pagsipsip ng sustansya sa pagkain (food digestion and absorption). Tinatawag din itong malaking bituka o large intestine. Colon Cancer ang tawag kung ang kanser ay magmula sa bahaging ito ng katawan. Ang kanser sa bituka ay nabubuo kung may abnormalidad sa pagpapalit ng cells sa lining nito. Ang pagbabagong ito ang siya namang nagdudulot ng pagtubo ng polyps o tumor sa gilid ng bituka na kung mapabayaan ay maaaring lumaki at kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Ang prosesong ito ay matagal at umaabot ng 8 hanggang 10 taon bago maging ganap na kanser.

Ano ang mga sanhi colon cancer?

Tulad ng iba pang kanser walang tiyak na dahilan o direktang sanhi ang pagkakaroon ng sakit na ito, bagaman may ilang bagay na nakadaragdag ng posibilidad na magkaroon ng kanser sa bituka gaya ng sumusunod:
  • Iba pang sakit sa bituka - ang pagkakaroon ng iba pang sakit sa bituka gaya ng ulcerative colitis, o kaya naman cancer sa ibang bahagi ng katawan ay ang may pinakamalaking kontribyusyon sa pagtubo ng mga bukol sa bituka.
  • Namamana - gaya rin ng ibang uri ng kanser, malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng colon cancer kung ang sakit ay nasa kasaysayan ng pamilya.
  • Pagkain ng matataba - may mga pagaaral na nagsasabing mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng kanser sa bituka kung madalas ang pagkain ng matataba.
  • Eksposyur sa kemikal - ang matinding eksposyur sa ilang kemikal gaya ng chlorine at asbestos ay nakakadaragdag ng posibilidad ng pagkakaroon ng colon cancer.
  • Nakaraang operasyon - ang taong sumailalim sa operasyon sa bandang bahagi ng bituka ay maaari rin magkaroon ng kanser.
  • Istilo ng pamumuhay - nakaka-kontribyut din sa pagkakaroon ng sakit ang madalas na paninigarilyo at pag-inom ng alak.