Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya (public)

1. Nueva Vizcaya Provincial Hospital
Bambang, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3213101
Kategorya: Level 2 (123 na kama)

2. Veterans Regional Hospital
Bayombong, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3212090/3213560
Kategorya: Level 3 (200 na kama)

3. Dupax District Hospital
Dupax, Nueva Vizcaya
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

4. Kasibu Municipal Hospital
Kasibu, Nueva Vizcaya
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

5. Lt. Tidang Memorial Hospital
Punpong, Kayapa, Nueva Vizcaya
Telepono: (078)3212488
Kategorya: Level 1 (20 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!