• Varenicline

    Kaalaman sa Gamot na Varenicline Generic name: varenicline, varenicline tartrate Brand name: … Magbasa pa

  • Vitamin B Complex

    Kaalaman sa gamot na Vitamin B Complex Generic name: thiamine hydrochloride, riboflavin 5 phosphate … Magbasa pa