• Nitrofurantoin

    Kaalaman sa Gamot na Nitrofurantoin Generic name: nitrofurantoin Brand name: Macrodantin, … Magbasa pa

  • Naproxen

    Kaalaman sa Gamot na Naproxen Generic name: naproxen, naproxen sodium Brand name: Aprelax, … Magbasa pa