• Iron Supplement

  Kaalaman sa Gamot na Iron Supplement Generic name: iron supplement, ferrous fumarate, ferrous … Magbasa pa

 • Indacaterol

  Kaalaman sa Gamot na Indacaterol Generic name: Indacaterol maleate Brand name: Ultibro … Magbasa pa

 • Imiquimod

  Kaalaman sa Gamot na Imiquimod Generic name: imiquimod Brand name: Aldara Para saan ang gamot … Magbasa pa

 • Itopride

  Kaalaman sa Gamot na Itopride Generic name: itopride, itopride hydrochloride Brand name: … Magbasa pa

 • Ibuprofen-Paracetamol (Alaxan)

  Kaalaman sa Gamot na Ibuprofen-Paracetamol (Alaxan) Generic name: ibuprofen + paracetamol Brand … Magbasa pa

 • Ibuprofen

  Kaalaman sa Gamot na Ibuprofen Generic name: ibuprofen Brand name: Advil, Brufen, Dolan, Ibuped, … Magbasa pa