• Pyrethrin

  Kaalaman sa Gamot na Pyrethrin Generic name: Pyrethrin Brand name: Kwell, Licealiz Para saan … Magbasa pa

 • Cotrimazine

  Kaalaman sa Gamot na Cotrimazine Generic name: trimethoprim + sulfadiazine Brand name: … Magbasa pa

 • Bilastine

  Kaalaman sa Gamot na Bilastine Generic name: Bilastine Common name: Bilaxten Para saan ang … Magbasa pa

 • Midazolam

  Kaalaman sa Gamot na Midazolam Generic name: Midazolam hydrochloride Brand name: Midazolex, … Magbasa pa

 • Lercanidipine

  Kaalaman sa Gamot na Lercanidipine Generic name: Lercanidipine hydrochloride Common name: … Magbasa pa

 • Iron Supplement

  Kaalaman sa Gamot na Iron Supplement Generic name: iron supplement, ferrous fumarate, ferrous … Magbasa pa

 • Ornithine

  Kaalaman sa Gamot na Ornithine Generic name: L-Ornithine, L-Ornithine-L-Aspartate Brand name: … Magbasa pa

 • Clonidine (Catapres)

  Kaalaman sa Gamot na Clonidine Generic name: Clonidine hydrochloride Brand name: Catapres, … Magbasa pa

 • Rosuvastatin

  Kaalaman sa Gamot na Rosuvastatin Generic name: rosuvastatin Brand name: Crestor, Rovista, … Magbasa pa

 • Indacaterol

  Kaalaman sa Gamot na Indacaterol Generic name: Indacaterol maleate Brand name: Ultibro … Magbasa pa