Ligtas ba ang paggamit ng mga Sleeping Pills?

Ang pagtulog ay isang napakahalagang gawain na kailangan ng katawan upang gumana ng maayos. Ito ang kalagayan ng katawan kung saan, bumabagal o humihinto ang paggana ng ilang sistema katawan at tanging ang ilang pinakamahahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad ng paghinga at pagdaloy ng dugo. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay madaling nakakatulog o kaya ay may mababaw lamang na tulog at madaling nagigising. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay insomnia, isang karaniwang sakit kung saan ang indibidwal ay hirap makatulog.

Bagaman ang pag-inom ng mga pampatulog na gamot ay hindi pangunahing lunas para sa hirap sa pagtulog, maaaring magreseta pa rin ang mga doktor bilang panandaliang lunas sa sakit na insomnia. Narito ang ilan sa mga madalas na inireresetang gamot na pampatulog para sa mga taong may insomnia:

 • Doxepin
 • Estazolam
 • Eszopiclone
 • Ramelteon
 • Temazepam
 • Triazolam
 • Zaleplon
 • Zolpidem

Ang mga gamot na nabanggit ay may iba’t ibang epekto sa pagtulog. Ang ilan ay tumutulong para agad na makatulog, ang iba naman ay tumutulong para humimbing ang tulog, at mayroon ding taglay ang parehong epekto na ito. Dapat ding tandaan na ang karamihan sa mga gamot na pampatulog ay nagdudulot dependence sa gamot o ang pangangailangan ng pag-inom ng gamot para lamang makatulog. Dapat ay kumonsulta muna sa doktor upang malaman kung anong gamot na pampatulog na nararapat para sa iyo.

Ligtas ba ang paggamit ng mga Sleeping Pills?

Sa pangkalahatan, ligtas naman ang pag-inom ng mga gamot na pampatulog lalo na kung susunding mabuti ang payo ng doktor ukol sa tamang pag-inom ng gamot at hindi mapapasobra ang pag-inom nito. Ngunit hindi pa rin nawawala ang posibleng pagkakaroon ng side effects gaya ng sumusunod:

 • Pagkahilo
 • Pananakit ng ulo
 • Problema sa daluyan ng pagkain
 • Pagtatae at pagsusuka
 • Sobrang pagkaantok sa umaga
 • Problema sa pag-iisip
 • Hirap sa pagmemorya, pagiging alisto, at pagdedesisyon

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Sleeping Pills?

Upang mas maging epektibo at ligtas ang pag-inom ng mga gamot na pampatulog, dapat alalahanin ang mga dapat at hindi dapat gawin habang umiinom ng mga gamot na ito.

 • Bago uminom ng mga gamot na pampatulog, dapat ay ipaalam muna sa doktor kung ikaw ay buntis, nagpaplanong magbuntis o nagpapasuso, may mga karamdaman sa puso, bato at atay.
 • Huwag basta-basta iinom ng gamot na pampatulog nang walang maayos na konsultasyon at reseta mula sa doktor. Basahin din muna ang direksyon ng pag-inom na nakalagay sa pakete.
 • Iwasan ang pagmamaneho o anumang gawaing maaaring maapektohan pagkatapos uminom ng gamot na pampatulog.
 • Inumin lamang ang gamot na pampatulog kung mahihiga na sa tulugan.
 • Umiwas sa pag-inom ng alak.
 • Bantayan ang mga posibleng side effects ng gamot na pampatulog.
 • Huwag lalagpas sa itinakdang haba ng pag-inom ng gamot na pampatulog.
 • Huwag biglain ang pagtigil sa pag-inom ng gamot. Basahin ang tamang hakbang o sundin ang payo ng doktor kung paano ititigil ang pag-inom ng sleeping pills.

Pag-inom ng Cortal bilang contraceptive at pampalaglag, totoo nga ba?

Dahil pa rin sa kakulangan ng sapat at wastong kaalaman tungkol sa pakikipagtalik at pagbubuntis, marami pa rin ang may maling kaisipan tungkol sa proseso ng pagkakabuo ng bata sa sinapupunan. Dagdag pa rito ang napapadalas na kaso ng unplanned pregnancy na minsan ay humahantong sa pagpapalaglag ng bata o aborsyon. Ito ay pinakamadalas sa mga kabataang mapupusok ngunit hindi pa talaga handang pangatawanan ang responsibilidad ng pagiging magulang. Madalas din ito sa mga biktima ng pangmomolestiya at rape, gayun din ang mga kababaihang nagtatrabaho bilang prostitute.

Kaakibat ng isyung ito ay ang mga luma at walang basehan na paniniwala ukol sa pag-iwas sa pagbubuntis (contraception) at pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan. Halimbawa na lang ay ang paggamit ng gamot na Cortal bilang isang contraceptive o kaya’y pampalaglag ng bata.

Ayon sa popular na paniniwala, ang gamot na Cortal daw ay iniinom ng pagkatapos makipagtalik upang hindi daw mabuntis. Minsan pa, iniinom ito ng maramihan o kaya ay ipinapasok mismo ang gamot sa puwerta ng babae. Bukod pa rito, ginagamit din daw ito bilang pampalaglag at sinasabayan pa ng pag-inom ng coke. Totoo nga ba ang mga paniniwalang ito? Ating alamin.

Ano ang Cortal?

Ang Cortal ay isang brand name ng apirin, isang gamot na mabisa para sa mga pananakit na nararanasan sa katawan na dulot ng pamamaga. Ito ay madalas inirereseta para sa mga pananakit ng mga kalamnan, at pananakit ng dibdib dahil sa karamdaman sa puso. Pinapanipis ng gamot na ito ang dugo at pinipigilan ang pamumuo ng dugo (blood clotting).

Epektibo ba ang Cortal bilang contraceptive?

Dahil ang gamot na Cortal ay mura at madaling nabibili sa mga butika, ginagamit ito ng ilan bilang contraceptive. Iniinom ito pagkatapos ng pagtatalik o kaya naman ay pinapasok sa mismong puwerta ng babae. Ngunit ito ay walang basehan at hindi maaasahan. Ang paggamit nito ay hindi pinapayo ng mga doktor sapagkat ang maling paggamit ng Cortal ay maaaring magdulot ng ilang epekto sa katawan.

Ano ang epekto ng Cortal sa nagbubuntis?

Ang pag-inom ng aspirin sa mga nagbubuntis ay isang delikadong hakbang para sa bata sa sinapupunan. Ito ay maaaring magdulot ng pagdurugo sa batang ipinagbubuntis na kapag nagpatuloy ay maaaring mauwi sa pagkalaglag ng bata. Ito ang dahilan kung bakit madalas itong ginagamit ng ilan bilang pampalaglag. Ngunit dahil ang gamot na ito ay hindi talaga pampalaglag ng bata, wala ring garantiya na agad na malalaglag ang bata sa pag-inom lamang ng Cortal.

May side effects ba ang pag-inom ng Cortal?

Sa pagnanais na malaglag ang bata o mapigilan ang pagbubuntis, ang ilang babae ay umiinom ng sobrang gamot na Cortal. Tandaan na ang pag-inom ng sobrang gamot ay maaaring humantong sa pagka-overdose na tiyak namang may hindi mabuting epekto sa katawan. Ang sobrang pag-inom ng gamot na Cortal ay maaaring magdulot ng ilang side effects na gaya ng pagkahilo, pangangasim ng tiyan, pananakit ng ulo, pagiging antukin, pagkalito, pagkokombulsyon, matinding pagsusuka, pagliliyo, pagdurugo sa dumi, sa suka, o sa ubo, at hindi nawawalang lagnat na humihigit ng 3 araw.

Gamit, benepisyo, at iba pang epekto ng gamot na Glutathione

Nitong mga nakalipas na taon, nauso ang paggamit ng gamot na glutathione bilang pampaputi ng balat. Gustong gusto ito ng mga Pilipinong nagnanais na magkaroon ng kutis porselana na katulad ng balat ng mga dayuhan. Ngunit alam niyo ba na bukod sa pagpapaputi, ang glutathione din daw ay isang mabisang anti-oxidant, tumutulong sa pagpapasigla ng resistensya ng katawan, at maaari ding gamot sa ilang karamdaman ng tao? Ito ay pinatunayan ng ilang pag-aaral ng mga eksperto, at ayon pa sa kanila, marami pang ibang benepisyo ang maaaring makuha mula sa glutathione. Ano nga ba ang meron sa glutathione at gaano nga ba katotoo ang mga benepisyong ito?

Ano ang Glutathione?

Ang glutathione ay isang malakas na uri antioxidant na natural na nilalabas ng atay. Ito rin ay natural na makukuha sa mga prutas, gulay, at mga karne. Ito ay makikita rin sa bawat cells ng katawan at nagsisilbing proteksyon laban sa mga free radicals. Dahil ito ay isang uri ng antioxidant, tulad ng Vitamin C at Vitamin E, nakatutulong ito na pabagalin ang epekto ng mapanirang free radicals sa mga cells ng katawan. Ang free radicals ay nagdudulot ng pagkasira ng mga cells at nagdudulot ng pagtanda ng pisikal na anyo ng tao.

Anu-ano ang kayang gawin ng Glutathione?

Nakatutulong ng malaki ang glutathione sa paggana ng husto ng bawat cells sa katawan sapagkat bilang isang antioxidant, pinipigilan nito ang masasamang epekto ng free radicals sa mga cells. Tinutulungan din ng glutathione ang atay na salain at linisin ang katawan mula sa mga kemikal, at lason na pumapasok sa katawan gaya ng alak, polusyon na nalalanghap, at mga gamot o droga na iniinom.

Mabisa rin ito sa pagbawas ng side effects na maaaring makuha sa paggagamot ng chemotherapy sa mga taong may kanser. Ginagamit din ito bilang gamot sa ilang karamdaman at kondisyon gaya ng katarata, glaucoma, alcoholism, ilang karamdaman sa puso, atay, at baga, at iba pa. Sa huli, ang glutathione ay mabisang gamot sa halos lahat ng karamdaman, lalo na sa mga sakit na kaakibat ng pagtanda ng tao.

May side effect ba ang Glutathione?

Sa pangkalahatan, ang substansyang glutathione ay itinuturing na ligtas at wala pa namang napag-aalamang masamang epekto sa katawan. Ang isa sa mga madalas tignan na epekto ng gamot na glutathione ay ang pagputi ng balat na ngayon naman ay ginagamit bilang cosmetic treatment para sa mga nagnanais magpaputi.

Epektibo ba ang Glutathione bilang pampaputi?

Ang pagputi ng balat mula sa glutathione ay isang side effect ng gamot na ito. Ito ay dahil sa reaksyon ng glutathione sa enzyme na Tyrosinase at nakapagpapabagal ng produkson ng melanin sa balat. Matatandaan na ang melanin ay ang nagbibigay ng kulay sa balat ng tao. Sa ngayon, itinuturing naman na ligtas at epektibo ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi, bagaman nangangailangan pa rin ng karagdagan pang pag-aaral na ito nga ay ligtas sa pangmatagalang panahon.

Kaalaman sa Gamot na Sildenafil (Viagra)

Generic name: sildenafil, sildenafil citrate

Brand name: Andros, Kohagra, Neo-Up, Reevive, RiteMED Sildenafil, Sildora, Tigerfil, Viagra, Zilden

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na sildenafil ay mabisa para mapa-relax ang mga kalamnan at pagbutihin ang pag-agos ng dugo sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ngunit ito ay mas karaniwang inirereseta upang patigasin ang ari ng mga lalaki sa panahon na nakararanas ng erectile dysfunction. Minsan pa, inirereseta rin ito para gamutin ang pagtaas ng presyon ng dugo sa ugat na patungong baga (pulmonary artery).

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Sildenafil?

Ang gamot na viagra ay maaaring nakahanda bilang tableta, pulbos na tinitimpla, o gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na viagra ay maaaring inumin kasabay ng pagkain o kaya’y walang kasabay na pagkain. Hindi makabubuti kung isasabay sa pagkaing mataba.
 • Kailangan itong inumin 1 oras o 30 minuto bago magtalik.
 • Ito ay iniinom lamang kung kinakailangan.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Sildenafil?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa sildenafil
 • problema sa puso at sa ritmo ng pagtibok nito
 • sakit na altapresyon o mababang presyon ng dugo
 • problema sa atay at bato
 • ulcer sa sikmura
 • kasaysayan ng atake sa puso o stroke
 • kung naggagamot para sa pananakit ng dibdib (angina)
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Hindi makabubuti ang pag-inom ng alak, o grapefruit juice kasabay ng pag-inom ng viagra. Makabubuting iwasan ito.

Gamitin lamang ang viagra nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng gamot na ito ay hindi rekomendado sa mga kabataan. Ito ay sapagkat, mataas ang panganib nito sa kalusugan ng mga kabataan. Bagaman maaari pa rin itong ireseta para sa ilang kasong pangkalusugan. Makabubuting magabayan ng doktor o pediatrician ang pag-inom nito sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Sildenafil?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na sildenafil ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng sildenafil.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae
 • pagkahilo at pananakit ng ulo
 • pananakit ng mga kalamnan
 • hirap sa pagtulog
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pananakit ng dibdib
 • lagnat
 • pamamanhid ng ilang bahagi ng katawan
 • problema sa paningin
 • problema sa pandinig
 • iregular na pagtibok ng puso

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Sildenafil?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.

Kaalaman sa Gamot na Ascorbic Acid

Generic name: Vitamin C, ascorbic acid, ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate

Brand name: Ascortin, Cecon 500, Ceelin, Ceetab, Ceezinc, Nutricee, Rhea Ascorbic Acid, RiteMED Ascorbic Acid

Para saan ang gamot na ito?

Ang Ascorbic Acid o Vitamin C ay isa sa mga mahahalagang bitamina na kailangan ng bawat tao. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng resistensya at sa paghilom ng sugat. Ang gamot na ascorbic acid naman ay inirereseta upang maiwasan at gamutin ang kakulangan ng Vitamin C sa katawan na kadalasang humahantong sa pagkakaroon ng eskurbuto (scurvy).

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Ascorbic Acid?

Ang gamot na ito ay kadalasang nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, kapsula, gamot na tinuturok, at pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 

 • Ang gamot na ascorbic acid ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin; ang nangunguyang tableta ay nguyaing mabuti bago lunukin; ang likidong gamot ay haluin munang mabuti, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

 

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Ascorbic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa ascorbic acid
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • diabetes
 • bato sa apdo
 • altapresyon
 • mataas na lebel ng calcium sa dugo
 • umiinom pa ng ibang gamot

Ang gamot na Ascorbic Acid ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng Vitamin C sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang Vitamin C nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Paano ang paggamit nito sa mga bata?

Ang vitamin c ay karaniwan ding binibigay sa mga kabataan. Bagaman, makabubuti pa rin ang magabayan ng doktor o pediatrician sa pag-inom ng gamot.

May side effects ba ang Ascorbic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Vitamin C ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng Vitamin C.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagliliyo, at pagsusuka
 • pagtatae
 • pananakit ng sikmura
 • hirap o sobra sa pag-ihi

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Posibleng maranasan ang mga epektong nabanggit kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng Vitamin C. Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa doktor upang magabayan.

Kaalaman sa gamot na Vitamin B Complex

Generic name: thiamine hydrochloride, riboflavin 5 phosphate sodium, dexpanthenol, niacinamide

Brand name: Pharex B Complex, Polynerv 500, Cramin Forte, Silymarine Plus Vitamin B Complex, Nuerogen-E, Renal Vite Plus, RiteMED Vitamin B Complex

Para saan ang gamot na ito?

Ang vitamin B complex ay gamot na kombinasyon ng Vitamin B1 (thiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B5 (pantothenic acid), Vitamin B6 (pyridoxine), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12, at Folic Acid. Ito ay kadalasang inirereseta kung sakaling may kakulangan ng Vitamin B sa katawan, kaso ng sobrang pag-inom ng alak (alcoholism), at para sa mga nagbubuntis.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Vitamin B Complex?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, gamot na tinuturok o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na Vitamin B Complex ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin; ang likidong gamot ay haluin munang mabuti, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Vitamin B Complex?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa anumang sangkap ng Vitamin B complex
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • diabetes
 • gout
 • ulcer sa sikmura
 • kakulangan ng vitamin B12
 • umiinm ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Ang gamot na Vitamin B Complex ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng Vitamin B sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang Vitamin B Complex nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng Vitamin B Complex sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Vitamin B Complex?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Vitamin B Comlex ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng Vitamin B Complex.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkaantok,
 • pananakit ng ulo
 • pagtatae
 • pagliliyo

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Vitamin B Complex?

Posibleng maranasan ang mga epektong nabanggit kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng Vitamin B Complex. Agad na itigil ang paggagamot at pagpatingin sa doktor sa oras na maranasan ang mga epektong nabanggit.

 

Kaalaman sa Gamot na Folic Acid

Generic name: folic acid

Brand name: Actimed Folic Acid, Enhansid, Folard, GNC Folic Acid, Purifol

Para saan ang gamot na ito?

Ang folic acid ay isang uri ng Vitamin B na natural na nakikita sa mga pagkaing gaya ng mga buto at butil (lentils, peas, beans), orange, atay, asparagus, broccoli at spinach. Ito ay tumutulong sa pagbuo at pagmentena ng mga bagong cells sa katawan at pinipigilan din nito ang mga pagbabago sa istraktura ng DNA upang mapigilan ang pagkakaroon ng kanser. Ang gamot na folic acid ay inirereseta kung sakaling may kakulangan ng folic acid sa katawan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Folic Acid?

Ang gamot na folic acid ay maaaring nakahanda bilang tableta, gamot na tinuturok, o kaya ay pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na folic acid ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Folic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa folic acid
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • hemolytic anemia
 • sumasailalim sa dialysis
 • madalas umiinom ng alak
 • pagkakaroon ng impektsyon sa katawan

Ang gamot na folic acid ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng folic acid sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang folic acid nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Paano ang pag-gamit nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng folic acid sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Folic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na folic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng folic acid.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagliliyo at kawalan ng gana sa pagkain
 • pagkakabag
 • pag-iiba ng panlasa
 • problema sa pagtulog
 • pagiging iritable

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang sobrang pag-inom ng folic acid ay maaaring magdulot ng pamamanhid ng mga kamay, pananakit ng bibig at dila, panghihina, pagkalito, madaling pagkapagod, at hirap sa konsentrasyon. Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na maoverdose ng gamot na ito.

Kaalaman sa Gamot na Benzoyl Peroxide

Generic name: benzoyl peroxide

Brand name: Benzac AC, Panoxyl

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na Benzoyl Peroxide ay inirereseta para mabigyang lunas ang mga tagihawat sa balat. Ito ay gumagana na tila antibactrial at pinatutuyo ang bahagi ng balat upang mabawasan ang paglalangis nito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Benzoyl Peroxide?

Ang benzoyl peroxide ay nakahanda bilang gamot na pinapahid na maaring gel, lotion, cream, o likido. Maaari rin itong nakahanda bilang pantapal (pad).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang gamot na benzoyl peroxide ay ipinapahid lamang sa bahagi ng balat na apektado ng tagihawat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Benzoyl Peroxide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa benzoyl peroxide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • dumaranas ng iba pang sakit sa balat
 • umiinom o gumagamit ng ibang gamot

Gamitin lamang ang benzoyl peroxide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Paano ang paggamit nito sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga kabataan, lalo na sa mga may edad na 12 na taon pababa, ay nangangailangan ng masusuing gabay ng doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na benzoyl peroxide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng benzoyl peroxide:

 • iritasyon at pangangati ng balat
 • pamumula
 • pagtuklap ng balat
 • panunuyo ng balat
 • pagpapantal
 • iba pang sintomas ng allergy gaya ng pagkakaroon ng mga butlig-butlig at pamamaga ng balat.

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Benzoyl Peroxide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.

Kaalaman sa Gamot na Quinapril

Generic name: quinapril, quinapril hydrochloride

Brand name: Accupril

Para saan ang gamot na ito?

Ang quinapril ay inirereseta para makontrol ang altapresyon at mga sintomas na kaakibat nito. Maaari din itong ireseta sa mga kondisyon na konektado sa sakit sa puso gaya ng pagpalya sa paggana nito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Quinapril?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang quinapril ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Quinapril?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 

 • allergy sa gamot na quinapril
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • karamdaman sa puso
 • diabetes
 • sumasailalim sa dialysis
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng quinapril sa mga kababaihang nagbubuntis. Ito ay sapagkat maaaring magdulot ng seryosong kondisyon sa sanggol o kaya’y pagkalaglag ng bata. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor tungkol sa pagbubuntis bago ang pag-inom ng gamot na ito.

Ipinagbabawal ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at gamot para sa diabetes na may sangkap na aliskiren. Ang pag-inom ng mga ito kasabay ng gamot na quinapril ay makasasama sa kalusugan.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, pagpapanatili ng tamang timbang, at pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Kinakailangan din ang maraming pag-inom ng tubig at pag-iwas sa matitinding pag-eehersisyo upang hindi humantong sa dehydration. Makatutulong din ang pagbawas ng asin sa kinakain.

Gamitin lamang ang quinapril nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng ina, kung kaya hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga inang nagpapasuso.

 

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Dahil ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ay bibihirang maranasan ng mga kabataan, bibihira rin ang gamutan sa mga kabataan gamit ang quinapril. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na quinapril ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pananakit ng ulo at pagkahilo
 • pagsusuka at pagliliyo
 • dry cough
 • madaling pagkapagod

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • panghihina na parang mahihimatay
 • hirap sa pag-ihi
 • pananakit ng ulo, pagkahilo at may kasabay na pagsusuka at pagliliyo.
 • pananakit ng dibdib
 • hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang
 • pagkaantok, pagkalito at kawalan ng gana sa pagkain
 • pagpapawis, at pagpapasa

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Quinapril?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.

Kaalaman sa Gamot na Donepezil

Generic name: donepezil, donepezil hydrochloride

Brand name: Aricept Evess, Arizil, Done-10, Dopezil, Torpezil

Para saan ang gamot na ito?

Ang donepezil ay mabisang gamot para pagbutihin ang paggana ng mga nerve cells sa utak. Ito ay kadalasang inirereseta sa mga taong may kondisyon ng pagkakalimot o dementia dahil sa sakit na Alzheimer’s Disease. Bagaman hindi nito napapagaling ang mismong sakit na Alzheimer’s Disease, tumutulong naman ito na pabagalin ang epekto ng sakit at gawing alisto at matalas pa rin ang memorya.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Donepezil?

Ang gamot na ito ay nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang donepezil ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Donepezil?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na donepezil
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa ritmo ng tibok ng puso
 • problema sa prostata at sa pag-ihi
 • hika
 • ulcer sa sikmura at bituka
 • panginginig ng kalamnan gaya ng epilepsy at pagkokombulsyon
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Dapat tandaan na ang gamot na ito ay hindi panglunas sa sakit na Alzheimer’s disease. Ito ay epektibo lamang upang pabagalin ang epekto ng sakit at bawasan ang mga sintomas na maaaring maranasan dahil sa sakit na ito.

Makabubuting umiwas sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na donepezil sapagkat ito’y maaaring makasama sa kalusugan at magdulot ng hindi kanaisnais na epekto sa katawan.

Gamitin lamang ang donepezil nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng ina, kung kaya hindi rekomendado ang pag-inom nito sa mga inang nagpapasuso. Hindi rin rekomendado ang pag-inom nito sa mga kabataan.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Wala pang sapat na pag-aaral ang makapagsasabing epektibo ang gamot na ito sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na donepezil ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagtatae
 • pagkahilo
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagbaba ng timbang

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • hirap sa pag-ihi
 • pagdurugo sa dumi
 • lagnat
 • pagkakaranas ng mga sintomas ng trangkaso
 • problema sa pag-iisip
 • iregular na tibok ng puso
 • pamamga ng mga kamay at paa

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Donepezil?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.