Balitang Kalusugan: Suporta sa pagpapa-dialysis, mas pinahaba pa ng PhilHealth

Mula sa 45 na araw, pinahaba sa 90 na araw ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang suporta nito sa mga miyembro na nagpapa-dialysis kada taon. Layon ng PhilHealth na mabawasan pa ang gastusin ng mga Pilipino sumasailalim sa ganitong klase ng gamutan.

Ang pagpapahaba sa panahon na sakop ng tulong ng PhilHealth ay dahil umano sa patuloy na tumataas na bilang ng mga miyembro nito na may karamdaman sa bato at sumasailalim sa pagpapadialysis. Lumalabas kasi na ang pagpapa-dialysis ang may pinakamataas na bilang na tulong na naibigay ng PhilHealth sa mga miyembro nito sa nakalipas na taon.

Ngunit sa kabila ng pagpapahaba ng panahon na sakop ng tulong ng PhilHealth sa mga miyembro na nagpapa-dialysis, ibababa naman sa P2,500, mula sa orihinal na P4,000 kada session, ang tulong pinansyal ng ahensya sa mga ito. Ito naman daw ay sapat na para sagutin ang bayad sa doktor at sa makinang ginagamit sa pagpapadialysis.

Ang mga miyembro ng PhilHealth ay maaaring lumapit saanmang ospital at dialysis center na accredited ng PHilHealth sa buong bansa upang magamit ang benepisyong ito.

Balitang Kalusugan: Z Package Benefits ng PhilHealth, bubuksan na rin sa mga Pribadong Ospital

Upang mas mapalawak ang pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng mga Pilipino, inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na tumatanggap na sila ng aplikasyon mula sa mga pribadong ospital na nagnanais ng suporta para sa mga serbisyong sakop ng kanilang Z benefits package.

Ang Z benefit package ay tumutukoy sa benepisyong tutugon sa ilang malulubhang karamdaman na nararanasan ng mga Pilipino. Kabilang dito ang paggagamot sa ilang mga sakit gaya ng breast at prostate kanser, acute lymphocytic leukemia, ventricular septal defect, tetralogy of the fallot, coronary artery bypass graft, ilang mga piling operasyon sa buto, at iba pa. Kung sa una’y bukas lamang ang pagkuha sa benepisyong ito sa ilang ospital ng gobyerno sa buong bansa, ngayon ay iniimbitahan na rin ng PhilHealth ang mga pribadong ospital.

Sa mga pribadong ospital na nagnanais na makipag-ugnayan sa PhilHealth ukol sa benepisyong ito, kakailanganin lamang na magpadala ng Letter of Intent (LOI) na may pirma ng direktor ng pagamutan, at dapat ding tiyak na maibibigay ng ospital ang serbisyong pangkalusugan na sakop ng Z benefit.

Sa ngayon ay may 17 na pagamutan ang tumatanggap sa 11 na uri ng Z benefit package, at layon ngayon ng PhilHealth na madagdagan pa ito para mas maabot pa ang mas maraming mga Pilipino.

Mga Sakit na Sakop ng PhilHealth

Isa sa mga benepisyong matatanggap ng bawat miyembro ng PhilHealth na may sapat na kontribusyon ay ang pagsagot ng ahenysa sa ilang mga gastusin sa ospital, kabilang na ang mga hospital charges at professional fee ng doktor. Sinasagot din ng PhilHealth ang ilang mga sakit at karamdaman, at mga medikal na pamamaraan na kabilang sa All Case Rates ng PhilHealth. Ang All Case Rates ay ang mga itinakdang presyo para sa mga kondisyon at pamamaraang medikal na ibinabawas ng PhilHealth sa total bill ng pasyenteng miyembro o benepisyaryo ng ahensya.

All Case Rates ng PhilHealth

Ang ilang mga sakit at kondisyon na sakop ng PhilHealth sa pamamagitan ng All Case Rates ay ang sumusunod:

 • Dengue I (Dengue Fever and DHF Grades I & II) – P8,000
 • Dengue II (DHF Grades III & IV) – P16,000
 • Pneumonia I (Moderate Risk) – P15,000
 • Pneumonia II (High Risk) – P32,000
 • Essential Hypertension – P9,000
 • Cerebral Infarction (CVA I) – P28,000
 • Cerebro-Vascular Accident (Hemorrhage) (CVA II) – P38,000
 • Acute Gastroenteritis (AGE) – P6,000
 • Asthma – P9,000
 • Typhoid Fever – P14,000
 • Newborn care package in hospitals and lying-in clinics – P1,750

Para sa kabuuang listahan ng mga sakit at kondisyon, at presyo ng mga ito, maaaring tignan ang Medical Case Rates sa website ng PhilHealth.

Sagot din ng PhilHealth ang ilang mga pamamaraang medikal (medical procedures) na isinasagawa sa ospital. At gaya rin ng mga sakit na sagot ng PhilHealth, ang mga pamamaraang medikal ay nakatala rin sa All Case Rates. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na sakop ng PhilHealth sa pamamagitan ng All Case Rates:

 • Radiotherapy – P3,000
 • Hemodialysis – P4,000
 • Maternity Care Package – P8,000
  • Normal Spontaneous Delivery in Level 1 Hospital – P8,000
  • Normal Spontaneous Delivery in Level 2-4 Hospitals – P6,500
 • Caesarean Section – P19,000
 • Appendectomy – P24,000
 • Cholecystectomy – P31,000
 • Dilation and Curettage – P11,00
 • Thyroidectomy – P31,000
 • Herniorraphy – P21,000
 • Masectomy – P22,000
 • Hysterectomy – P30,000
 • Cataract Surgery – P16,000

Ang kabuuang listahan ng mga sakit at kondisyon, at presyo ng mga ito, maaaring tignan ang Prcedure Case Rates sa website ng PhilHealth.

Z Benefits

Bukod sa mga sakit at pamamaraang medikal na sakop ng All Case Rates, tinutugunan din ng PhilHealth ang gastusin ng mga pasyenteng dumaranas ng malulubhang sakit na nangangailangan ng matinding gastusan. Ang mga ito ay sakop naman ng Z Benefits ng PhilHealth. Kabilang dito ang sumusunod:

 • Acute Lymphocytic / Lymphoblastic Leukemia (standard risk) – P210,000
 • Breast Cancer (stage 0 to IIIA) – P100,000
 • Prostate Cancer (low to intermediate risk) – P100,000
 • End-state renal disease eligible for requiring kidney transplantation (low risk) – P600,000
 • Coronary Artery Bypass Graft Surgery (standard risk) – P550,000
 • Surgery for Tetralogy of Fallot in Children – P320,000
 • Surgery for Ventricular Septal Defect in Children – P250,000
 • Cervical Cancer: Chemoradiation with Cobalt and Brachytherapy (low dose) or Primary surgery for Stage IA1, IA2 – IIA1 – P120,000
 • Cervical Cancer: Chemoradiation with Linear Accelerator and Brachytherapy (high dose) – P175,000
 • Z MORPH (Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Help) – first right and/or left below the knee – P15,000; both limbs – P30,000
 • Implants for Hip Arthroplasty: Implants Hip Prosthesis, cemented – P103,400
 • Implants for Hip Arthroplasty: Total Hip Prosthesis, cementless – P169,400
 • Implants for Hip Arthroplasty: Partial Hip Prosthesis, bipolar – P73,180
 • Implants for Hip Fixation: Multiple screw fixation – P61,500
 • Implants for Pertrochanteric Fracture: Compression Hip Screw Set (CHS) – P69,000
 • Implants for Pertrochanteric Fracture: Proximal Femoral Locked Plate (PFLP) – P71,000
 • Implants for Femoral Shaft Fracture: Intramedullary Nail with Interlocking Screws – P48,740
 • Implants for Femoral Shaft Fracture: Locked Compression Plate (LCP) – P50,740
 • End-Stage Renal Disease Requiring Peritoneal Dialysis – P270,000 per year

MDG Related

Ang mga sakit at kondisyon din na kabilang sa mga itinakdang labanan ng Millennium Development Goals o MDG ay sinasagot din ng PhilHealth. Kabilang naman dito ang sumusunod:

 • Outpatient Malaria – P600.00
 • Outpatient HIV-AIDS – P30,000.00 per year (P7,500/quarter)
 • Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly-Observed Treatment Short-course (DOTS) – P4,000 (P2,500 – Intensive phase; P1,500 – Maintenance Phase)
 • Voluntary Surgical Contraception Procedures – P4,000
 • Animal Bite Treatment – P3,000

 

Benepisyong Pangkalusugan ng PhilHealth

Ang PhilHealth, o Philippine Health Insurance Corporation, ay ang ahenysa na ka-partner ng pamahalaan sa pagbibigay ng murang seguro at mga benepisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Ito ay alinsunod sa Republic Act 9241  o National Health Insurance Act. Kaugnay nito, inaasahang magbayad ang bawat miyembro ng nakatakdang halaga (premium) kada buwan bago matamasa ang alinman sa mga benepisyong pangkalusugan. Nakasaad din na dapat ay may 3 buwang kontribusyon sa loob ng 6 na buwan bago ang pagkaka-ospital para makuha ang benepisyo ng PhilHealth. Makikita sa artikulong PhilHealth Contribution 2015 ang listahan ng nakatakdang buwanang kontribusyon ng bawat miyembro.

Nahahati sa apat na kategorya ang mga benepisyong maaaring tanggapin ng bawat miyembro ng PhilHealth. Ito ay ang sumusunod:

 1. Inpatient o mga pasyenteng naka-confine sa ospital.
 2. Outpatient o mga pasyenteng hindi naka-confine sa ospital.
 3. Z Benefits o mga sakit na malubha at nagkakahalaga na napakamahal.
 4. MDG Related o mga sakit na itinakdang labanan ng Millennium Development Goals.

Inpatient Benefits

 • Sagot ng PhilHealth ang ilang gastusin sa ospital gaya ng hospital charges at professional fee ng doktor.
 • Sagot din ng PhilHealth ang mga nakatakdang presyo para sa mga kondisyon at pamamaraang medikal (All Case Rates).
 • Ibabawas ng ospital ang lahat ng gastusing sagot ng PhilHealth sa Total Bill ng pasyente.
 • Kinakailangan lamang ang sapat na kontribusyon ng miyembro: 3 buwang kontribusyon sa loob ng 6 na buwan bago ang pagkaka-ospital.

Outpatient Benefits

 • Sagot ng PhilHealth ang ilang gastusin sa ospital gaya ng hospital charges at professional fee ng doktor.
 • Sagot din ng PhilHealth ang mga nakatakdang presyo para sa mga kondisyon at pamamaraang medikal (All Case Rates).
 • Ibabawas ng ospital ang lahat ng gastusing sagot ng PhilHealth sa Total Bill ng pasyente.
 • Kinakailangan lamang ang sapat na kontribusyon ng miyembro: 3 buwang kontribusyon sa loob ng 6 na buwan bago ang pagkaka-ospital.

Z Benefits

 • Sagot ng PhilHealth ang ilang gastusin ng mga pasyenteng dumaranas ng malulubhang sakit na nangangailangan ng matinding gastusan.
 • Kinakailangan lamang ang sapat na kontribusyon ng miyembro: 3 buwang kontribusyon sa loob ng 6 na buwan bago ang pagkaka-ospital.
 • Ang mga sakit na kabilang sa Z Benefits ng PhilHealth, pati na ang itinakdang presyo na sagot ng benepisyong ito ay ang sumusunod:
  • Acute Lymphocytic / Lymphoblastic Leukemia (standard risk) – P210,000
  • Breast Cancer (stage 0 to IIIA) – P100,000
  • Prostate Cancer (low to intermediate risk) – P100,000
  • End-state renal disease eligible for requiring kidney transplantation (low risk) – P600,000
  • Coronary Artery Bypass Graft Surgery (standard risk) – P550,000
  • Surgery for Tetralogy of Fallot in Children – P320,000
  • Surgery for Ventricular Septal Defect in Children – P250,000
  • Cervical Cancer: Chemoradiation with Cobalt and Brachytherapy (low dose) or Primary surgery for Stage IA1, IA2 – IIA1 – P120,000
  • Cervical Cancer: Chemoradiation with Linear Accelerator and Brachytherapy (high dose) – P175,000
  • Z MORPH (Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Help) – first right and/or left below the knee – P15,000; both limbs – P30,000
  • Implants for Hip Arthroplasty: Implants Hip Prosthesis, cemented – P103,400
  • Implants for Hip Arthroplasty: Total Hip Prosthesis, cementless – P169,400
  • Implants for Hip Arthroplasty: Partial Hip Prosthesis, bipolar – P73,180
  • Implants for Hip Fixation: Multiple screw fixation – P61,500
  • Implants for Pertrochanteric Fracture: Compression Hip Screw Set (CHS) – P69,000
  • Implants for Pertrochanteric Fracture: Proximal Femoral Locked Plate (PFLP) – P71,000
  • Implants for Femoral Shaft Fracture: Intramedullary Nail with Interlocking Screws – P48,740
  • Implants for Femoral Shaft Fracture: Locked Compression Plate (LCP) – P50,740
  • End-Stage Renal Disease Requiring Peritoneal Dialysis – P270,000 per year

MDG Related

 • Sagot ng PhilHealth ang ilang gastusin ng mga pasyenteng dumaranas ng mga sakit na kabilang sa mga itinakdang labanan ng Millennium Development Goals (MDG).
 • Kinakailangan lamang ang sapat na kontribusyon ng miyembro: 3 buwang kontribusyon sa loob ng 6 na buwan bago ang pagkaka-ospital.
 • Ang mga sakit na kabilang sa mga nilalabanan ng MDG, pati na ang itinakdang presyo na sagot ng benepisyo ng PhilHealth ay ang sumusunod:
  • Outpatient Malaria – P600.00
  • Outpatient HIV-AIDS – P30,000.00 per year (P7,500/quarter)
  • Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly-Observed Treatment Short-course (DOTS) – P4,000 (P2,500 – Intensive phase; P1,500 – Maintenance Phase)
  • Voluntary Surgical Contraception Procedures – P4,000
  • Animal Bite Treatment – P3,000

PhilHealth Contribution Table 2015

Ang PhilHealth, o Philippine Health Insurance Corporation, ay ang ahenysa na ka-partner ng pamahalaan sa pagbibigay ng murang seguro at mga benepisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Ang bawat miyembro nito ay inaasahang magbayad ng halaga (premium) na nakabase sa kanyang kinikita kada buwan. Noong January 2014, naglabas ang PhilHealth ng bagong listahan ng kontribusyon para sa mga empleyado, OFW, mga may sariling kita o indibidwal na nagbabayad, at mga kasali sa sponsored program ng PhilHealth. Ito ay epektibo hanggang sa taong 2015.

 

Para sa mga empleyado.

Ang bawat empleyado na miyembro ng PhilHealth at kabilang sa kategoryang ito, pati na ang kanilang mga benepisyaryo, ay makatatanggap ng kabuuang benepisyo ng PhilHealth gaya nag pagpapa-ospital, pagpapagamot sa mga malulubhang karamdaman gaya ng kanser, at iba pang mga benepisyo sa ilalim ng National Health Insurance Program (NHIP).

Philhealth

Para sa mga OFW

Ang mga Overseas Filipino Workers ay nabibilang sa Overseas Workers Program (OWP) ng PhilHealth. Sila ay inaasahang magbabayad ng kontribusyon na nagkakahalagang P2,400.00/taon. Maaari nila itong bayaran ng buo, P2,400.00, para sa taunang kabayaran, o kaya kalahati lamang, P1,200.00, para naman sa mga nais magbayad na kada 6 na buwan.

Para sa mga may sariling kita, at mga indibidwal na nagbabayad

Ang mga miyembro na may sariling kita (self-employed) at mga nagbabayad na indibidwal (individual paying members) ay maaaring magbayad base sa sumusunod:

 • Para sa mga kumikita kada buwan ng P25,000 o mas mababa pa – P2,400.00
 • Para sa mga kumikita kada buwan ng mas mataas sa P25,000 – P3,600.00

Ang mga miyembrong kabilang sa kategoryang ito ay maaaring magbayad kada 3 buwan (quarterly), 6 na buwan (semi-anually), o kada taon (anually).

Para sa mga sponsored

Ang mga miyembrong sponsored ay ang mga indibidwal na ang kabuuan o bahagi ng buong kabayaran ay sinusubsidyohan ng kaniyang sponsor na maaring nagmula sa mga LGU, pribadong sektor, mga mambabatas, at iba pang sangay ng pamahalaan. Sila ay may kontrobusyon na P2,400.00 kada taon.

Ayon din sa PhilHealth, ang mga miyembro na nasa ilalim ng kategoryang sponsored, pati na ang kanilang mga benepisyaryo ay makatatanggap ng kabuuang benepisyo ng PhilHealth gaya nag pagpapa-ospital, at pagpapagamot ng mga malulubhang karamdaman gaya ng kanser. Sila rin ay sakop ng No balance Billing (NBB) Policy at Primary Care Benefit 1 (PCB1) Package.

Balitang Pangkalusugan: Benepisyo ng PhilHealth Para sa mga Senior Citizen

Nitong Nobiyembre lamang ng nakalipas na taon, nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang batas na magbibigay benepisyong pangkalusugan sa mga Pilipinong senior citizen sa pamamagitan PhilHealth. Ang Republic Act No. 10645, o ang batas na ginagawang awtomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng Filipino pagtungtong nila ng edad na 60, ay naglalayon na bigyang kalinga ang lahat ng mga Pilipinong senior citizen na hindi pa nagiging miyembro ng PhilHealth.

Mula sa 6.1 milyong senior citizen sa bansa, kung saan 3.94 ay miyembro na ng PhilHealth, tinatayang aabot sa 2.16 milyon na matatanda na hindi pa miyembro ng PhilHealth ang mamakikinabang sa bagong pasang batas na ito.

Ayon sa batas, ang tanging kailangan lamang para makuha ang benepisyong ito ay ang honor card na mula sa Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA) o kaya’y ID na makapagpapatunay na ang pasyente ay senior citizen (60 na taong gulang pataas). Kung sakaling hindi mabigyan ng discount ang matandang pasyente, maaaring lumapit sa opisina ng PhilHealth at magpa-reimburse.

Ang pondo para sa benepisyong ito ay nagmumula sa Sin Tax na pinataw ng pamahalaan sa mga sigarilyo at alak.

Ang PhilHealth ay ang ahenysa na ka-partner ng pamahalaan sa pagbibigay ng murang seguro at mga benepisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino.

 

Listahan ng mga benepisyo ng PhilHealth

Ayon sa website ng PhilHealth, ang mga sumusunod ay saklaw ng ‘benefit coverage’ nito:

1. Pagka-confine sa ospital: Aabonohan ng Philhealth ang kwarto, gamot, laboratoryo, operasyon, at bayad sa doktor sa pagka-confine sa ospital na hindi kukulangin ng 24 oras. Ang mga benepisyo sa pagka-confine ay nakadepende sa uri ng sakit at sa uri ng ospital. May budget lang rin ang pag-abono sa araw-araw. Halimbawa, ang budget sa kwarto ay hindi lalambas ng 300 hanggang 1100 sa isang araw. Ang budget sa gamot, para sa buong pagkaka-confine, ay mula 2700 sa pinaka-simpleng mga sakit at 40,000 sa mga malala o Case Type D.

2. Mga operasyon at gamutan na hindi kelangang i-confine. Kabilang dito ang mga operasyon, dialysis, chemotheraphy at radiotherapy para sa kanser, sa mga akreditadong mga klinika at ospital.

3. May mga karamdaman na nakapaloob sa tinatawag na “Case Rates” ng PhilHealth; ibig-sabihin, may naka-talagang halaga na ibibgay sa mga sakit na ito. Halimbawa, P8,000 para sa dengue, P14,000 para sa typhoid, P8,000 para sa normal na panganganak, P30,000 sa pagtanggal ng matris, at P16,000 sa operasyon ng katarata.

4. Gamutan para sa TB sa pamamagitan ng DOTS.

5. Mga epidemiko gaya ng SARS, bird flu (avian influenza), at A(H1N1)

6. Nakapaloob sa “Z Benefit”, mga grabeng kanser gaya ng Acute Lymphocytic Leukemia (ALL), breast cancer o kanser sa suso, at prostate cancer o kanser sa prostata – may naka-talagang halaga rin na ibibgay para dito. Inaasahang madadagdagan pa ang mga ito.

Mga hindi kasama sa benepisyo ng PhilHealth

:

 • Ika-lima at susunod pang normal na panganganak
 • Mga gamot at kagamitan na hindi kelangan ng reseta
 • Gamutan o rehabilitasyon ng pagkalulon sa alak
 • Operasyon na pampaganda sa katawan o cosmetic surgery
 • Optometric services gaya ng pagpapagawa ng salamin
 • Iba pang mga gamutan ayon sa PhilHealth

Magkano ang Kontribusyon sa Philhealth Kada Buwan? Philhealth Contribution Table

Ang kontribusyon sa Philhealth ay hindi libre. Ito ay karaniwang binabayaran bawat buwan o taon. Ngunit, ang halaga ng inyong kontribusyon ay depende sa aling klaseng miyembro kayo ng Philhealth.

Tandaan: upang makakuha ng benepisyo sa Philhealth, kailangan makaroon ng isang miyembro ng kontribusyon sa huling tatlong (3) buwan bago magkasakit.

Read More

Mga nagtatrabahong pinapasweldohan (Employed)

Ang kontribusyon ay hinahati sa dalawa: una, ang share na babayaran ng miyembro at pangalawa, ang share na babayaran ng kompanya na pinagtatrabahuhan. Tignan ang susunod na table:

·Bracket Sweldo kada buwan Base ng Sweldo Kontribusyon kada buwan Galing sa nagtatrabaho Babayaran ng kompanya
1 4,999.99 and below 4,000.00 100.00 50.00 50.00
2 5,000.00 – 5,999.99 5,000.00 125.00 62.50 62.50
3 6,000.00 – 6,999.99 6,000.00 150.00 75.00 75.00
4 7,000.00 – 7,999.99 7,000.00 175.00 87.50 87.50
5 8,000.00 – 8,999.99 8,000.00 200.00 100.00 100.00
6 9,000.00 – 9,999.99 9,000.00 225.00 112.50 112.50
7 10,000.00 – 10,999.99 10,000.00 250.00 125.00 125.00
8 11,000.00 – 11,999.99 11,000.00 275.00 137.50 137.50
9 12,000.00 – 12,999.99 12,000.00 300.00 150.00 150.00
10 13,000.00 – 13,999.99 13,000.00 325.00 162.50 162.50
11 14,000.00 – 14,999.99 14,000.00 350.00 175.00 175.00
12 15,000.00 – 15,999.99 15,000.00 375.00 187.50 187.50
13 16,000.00 – 16,999.99 16,000.00 400.00 200.00 200.00
14 17,000.00 – 17,999.99 17,000.00 425.00 212.50 212.50
15 18,000.00 – 18,999.99 18,000.00 450.00 225.00 225.00
16 19,000.00 – 19,999.99 19,000.00 475.00 237.50 237.50
17 20,000.00 – 20,999.99 20,000.00 500.00 250.00 250.00
18 21,000.00 – 21,999.99 21,000.00 525.00 262.50 262.50
19 22,000.00 – 22,999.99 22,000.00 550.00 275.00 275.00
20 23,000.00 – 23,999.99 23,000.00 575.00 287.50 287.50
21 24,000.00 – 24,999.99 24,000.00 600.00 300.00 300.00
22 25,000.00 – 25,999.99 25,000.00 625.00 312.50 312.50
23 26,000.00 – 26,999.99 26,000.00 650.00 325.00 325.00
24 27,000.00 – 27,999.99 27,000.00 675.00 337.50 337.50
25 28,000.00 – 28,999.99 28,000.00 700.00 350.00 350.00
26 29,000.00 – 29,999.99 29,000.00 725.00 362.50 362.50
27 30,000.00 pataas 30,000.00 750.00 375.00 375.00

Mga sariling sikap ang trabaho (Self-Employed / Individually Paying)

Noong Oktubre 1, 2010 naglabas ang Philhealth ng bagong presyo ng kontribusyon para sa mga propesyonal na kasapi sa susunod na listahan:

Mga Propesyonal

 • Accountant
 • Architect
 • Criminologist
 • Customs Broker
 • Dentist
 • Dietician
 • Engineer
 • Aeronautical
 • Agricultural
 • Chemical
 • Civil
 • Electrical
 • Electrical Communications
 • Geodetic
 • Marine
 • Mechanical
 • Metallurgical
 • Mining
 • Sanitary
 • Geologists
 • Landscape architect
 • Law Practitioner
 • Librarian
 • Marine Deck Officer
 • Marine Engineer Officer
 • Master Plumber
 • Medical Technologist
 • Medical Doctor
 • Midwife
 • Naval Architect
 • Nurse
 • Nutritionist
 • Optometrist
 • Pharmacist
 • Physical and Occupational Therapist
 • Professional Teacher
 • Radiologist and X-Ray Technician
 • Social Worker
 • Sugar Technologist
 • Veterinarian
Mga Iba Pang Propesyonal

 • Agriculturist
 • Artist
 • Businessman/Business Owner
 • Consultant
 • Environmental Planner
 • Fisheries Technologist
 • Forester
 • Guidance Counselor
 • Interior Designer
 • Industrial Engineer
 • Media
 • Actor and Actress
 • Director
 • Scriptwriter
 • News correspondent
 • Professional Athlete, Coach, Trainor, Referee, etc.

Sa unang taon (hanggang Oktubre 1, 2011) ang babayaran ay 600 piso bawat quarter (3 buwan) o 2,400 piso bawat taon. Para sa mga may kinitang 25,000 piso bawat buwan pababa, ang kontribusyon ay 300 piso bawat quarter (3 buwan) o 1,200 piso bawat taon.

Para sa mga susunod na taon (pagkatapos ng Oktubre 1, 2011), ang kontribusyon na ay magiging 900 piso bawat quarter (3 buwan) o 3,600 piso bawat taon. Para sa mga may kinitang 25,000 piso bawat buwan at pababa, ang kontribusyon ay300 piso bawat quarter (3 buwan) o 1,200 piso bawat taon.

Para sa mga miyembro na ang propesyon ay hindi kasali sa listahan sa taas, ang kontribusyon ay 300 piso bawat quarter (3 buwan) o 1,200 piso bawat taon.

Mga Sponsored o Indigent na Miyembro

Ang pinakamahirap na 25% ng populasyon ng Pilipinas ay maaaring makakuha ng libreng Philhealth sa pamamagitan ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kontribusyon nila ay babayaran ng gobyerno sa loob ng insang taon.

Panghabangbuhay (Lifetime) na Miyembro

Ang panghabangbuhay na miyembro ay hindi na nangangailangan magbayad ng kontribusyon. Ito ay karaniwang ibinibigay sa mga senior citizen na mga pensionado ng SSS at GSIS o mga miyembro na lampas sa edad na 60 na nakapagbigay ng 120 na buwan na kontribusyon noong nagtatrabaho pa sila. Maliban dito, may mga iba pang espesyal na kategorya ng mga taong maaaring makakuha ng benepisyo ng panghabangbuhay na miyembro ng Philhealth.

Ano ang Philhealth? Alamin ang Konsepto ng Insurance na Pangkalusugan

Philhealth LogoAng health insurance ay isang binabayarang produkto na ang layunin ay gawing garantisado ang kalusugan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagbigay ng kontribusyon kada buwan, makakasigurado ang isang tao na makakakuha siya ng tulong sa insurance kapag siya ay nangailangan. Dahil hindi naman lahat ng tao ay nagkakasakit nang sabay-sabay, ang inyong kontribusyon ay maaaring gagamitin upang matugunan ang mga problemang pangkalusugan ng ibang tao. Sa kabilang banda, ang pera ng ibang tao ay maaari ring gamitin upang mabigyan ka ng serbisyong pangkalusugan. Sa madaling salita, ang silbe ng insurance na ito ay siguraduhing mabibigyan ka ng serbisyong pangkalusugan sa oras ng iyong pangangailangan.

 

Kaya noong 1995, ginawang batas ang R.A. 7875 kung saan itinatag ang isang sambayanang programa para sa insurance na pangkalusugan o National Health Insurance Program. Ito ay tumutugon sa artikulo 2, seksyon 15 ng ating konstitusyon (1987 Philippine Constitution) na nagsasabi na ang gobyerno/estado ang magproprotekta sa karapatan ng kalusugan ng isang tao at magbigay ng kaalamang pangkalusugan sa kanila. Sa panahon na iyon, itinatag ang Philippine Health Insurance Corporation o Philhealth upang bigyan aksyon ang batas.

Mithiin ng Philhealth (Vision)

Ang Philhealth ang pangunahing korporasyon ng gobyerno na magsisigurado ng progresibong insurance na pangkalusugan na masusustentohan at abot-kaya at hangaring maimpluwensiyahan ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan na may kalidad at maabot ng lahat ng Pilipino.

Misyon ng Philhealth (Mission)

Bilang tagapamahala ng pera ng taong bayan, ang Philhealth patuloy na magpapaganda ng nasusustentohan na isang sambayanang programa para sa insurance na pangkalusugan na:

 • Magpapatungo sa pagserbisyo ng lahat ng Pilipino (universal coverage)
 • Makasiguro ng mas magandang benepisyo sa mas abot-kayang mga halaga
 • Maki-coordinate sa mga miyembro at mga stakeholder
 • Magbigay ng impormasyon at mga sistema upang maimpluwensiyahan ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan na may kalidad

Bagama’t madaming pribadong kompanya ang nagaalok ng insurance na pangkalusugan, ang Philhealth ang may pinakamaraming miyembro dahil sa mas abot-kaya ito para sa karaniwang Pilipino. Kaya upang mapangalagahan ang inyong kalusugan, siguraduhing maging miyembro ng Philhealth!