Mag-ehersisyo para hindi sipunin?

Ayon sa isang pagsusuri na nailathala sa British Medical Journal, ang pagiging physically fit o regular na nag-eehersisyo ay hindi gaanong tinatablan ng sipon kumpara sa mga hindi fit. Ito ay natuklasan matapos suriin ang 1,000 katao hanggang 85 na edad ukol sa kanilang kalusugan at kung gaano kadalas sila sipunin.

Read More

Lahat ng nakilahok sa pagsusuri ay tinanong tungkol sa kadalasan ng kanila pag-eehersisyo, pamumuhay, karaniwang pagkain at mga stressful na pangyayari. Ito ang mga hinihinala ng mga dalubhasa na makakaapekto sa immune system oresistensiya.

Sa mga unang resulta, nakita nila na ang mga nakakatanda, lalaki at mga kasal ay mukhang mas maikli ang nararamdamang sakit na sipon. Ngunit, ay pinakamalaking tulong ay nanggaling sa regular na pag-eehersisyo. Katunayan, yung mga nag-eehersisyo na 5 o higit na araw sa isang linggo ay sinisipon ng halos kalahati (43-46%) lang ng mga araw kumpara sa mga nag-eehersisyo ng isang araw sa isang linggo.

Sabi ng mga dalubhasa, ang pag-eehersisyo daw ay nakakalakas ng resistensiya sa panandaliang panahon (mga ilang oras lamang). Ngunit, ay paglakas na ito ay mismong nakakatulong upang hindi dapuan ng sakit, tulad ng sipon ang tao.

Reference:

David C. Nieman, Dru A. Henson, Melanie D. Austin, Wei Sha. Upper respiratory tract infection is reduced in physically fit and active adultsBritish Journal of Sports Medicine, 2010; DOI: 10.1136/bjsm.2010.077875

Mas Delikado ang Alak kaysa sa Bawal ng Gamot?

Ayon sa isang pagsusuri na nailahad sa journal na The Lancet at sinuportahan ng British Centre for Crime and Justice Studiesang alak daw ay mas delikado pa sa mga bawal na gamot tulad ng heroin at crack cocaine. Gumawa ang mga dalubhasa ng bagong systema na kung tawagin ay “Multicriteria Decision Analysis” kung saan nilalagyan ng “score” (0 yung walang masamang epekto at 100 yung pinakamasama) kung gaano kadelikado ang bawal na gamot base sa epekto nito sa kalusugan ng taong gumagamit, epekto sa kanyang kasamahan, karagdagang gastos dahil sa masamang epekto, atbp.

Read More

Rangko ng masamang epekto

 1. Alak (Alcohol) – 72
 2. Heroin – 55
 3. Crack – 54
 4. Shabu (Crystal Meth) – 33
 5. Cocaine – 27
 6. Sigarilyo / Tabako – 26
 7. Shabu (Amphetamine) – 23
 8. Juts / Marijuana – 20
 9. GHB – 18
 10. Benzodiazepines – 15
 11. Ketamine – 15
 12. Methadone – 14
 13. Mephedrone – 13
 14. Butane – 10
 15. Khat – 9
 16. Ecstacy – 9
 17. Anabolic Steroids – 9
 18. LSD – 7
 19. Buprenorphine – 5
 20. Mushrooms – 5

Ang delikado, hindi nangangahulugang nakamamatay lamang

Bagamat ang alak ang pinakadelikado sa sarili at sa kapwa tao, ang heroin, crack cocaine, and metamphetamine (shabu) ang pinakanakamamatay sa taong gumagamit. Dahil sa laganap ang pag-inom alak, mas madalas ito nagiging kasabwat o sanhi ng mga kaguluhan. Ang pag-inom ng napakaraming alak araw-araw, tulad ng mga ginagawa ng mga lasengo ay nakasisira sa halos lahat ng parte ng katawan, lalo na ang atay.

Kung ganun, bakit hindi ipagbawal ang alak?

Ayon kay Dr. Leslie King, na isa sa mga dalubhasang nagsagawa ng pagsusuri, hindi praktikal na ipagbawal ang alak. Masyado na kasi ito naging malaking bahagi ng ating kultura. Ang tamang pamamaraan ay sikaping mabawasan ang mga taong may problema sa pagiging lasengo sa halip na ipagbawal ito sa lahat. Kung gayon, dapat ay gawin natin ang ating tungkulin na mas ipaalam ang tunay na peligro ng pag-inom ng alak lalo na sa nagiging alipin dito.

Reference:
David J Nutt, Leslie A King, Lawrence D Phillips. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysisThe Lancet, 2010; DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6