Z Package for Kidney Transplant

Pangalan ng Kumpanya: 

Novartis Healthcare Philippines, Inc.

Mga Partners:

  1. Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth)
  2. National Kidney and Transplant Institute (NKTI)
Taon na nagsimula ang programa:
2012
Para sa anong kondisyon ito?
Kidney Transplant
Para kanino ang programa?
PhilHealth members with end-stage renal disease (ESRD) who are
qualified to undergo kidney transplantation and approved as Z Package
recipient
Deskripsyon ng programa:
Provides qualified PhilHealth members with access to kidney
transplantation medicines, including induction therapy that is proven to
enhance graft survival and to yield long-term patient benefits

Saan maaaring pumunta?

1. National Kidney and Transplant Institute – reference hospital
2. Philippine General Hospital – contracted hospital
3. Vicente Sotto Medical Center – contracted hospital
4. Southern Philippines Medical Center – contracted hospital
5. Davao Regional Medical Center – contracted hospital

Saan tatawag para sa mga katanungan tungkol sa programa?

1. PhilHealth
2. National Kidney and Transplant Institute