Ukol sa Website

Ang kalusugan.ph ay isang website na hatid ng mga doktor na nagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Medisina. Ang konsepto ng isang website na pangkalusugan ay katha ni Gideon Lasco, MD, na siyang may-akda at patnugot ng website. Ang website ay nailunsad sa kaniyang orihinal na bersyon noong November 2010. Ang pinakabagong disenyo ng website naman ay nailunsad noong Agosto 2012. Patuloy parin ang pagtatayo at pagpapalawak ng website sa kasalukuyan.

Layunin

Ang layunin ng website ay ang malayang paghahatid ng impormasyong pangkalusugan sa wikang Tagalog, upang bigyang kaalaman ang parami nang paraming mga Pilipino na gumagamit ng Internet.

Disclaimer

Ang nilalaman ng website na kalusugan.ph tulad ng mga artikulo, larawan, atbp. ay pagmamayari ng mga sumulat o gumawa ng mga ito at inilahad lamang sa website para sa kaalaman ng publiko. Hindi ito inaasahang maging halili o substitute sa pagkonsulta sa doktor, pagsusuri at paggamot ng mga karamdaman. Mangyari lamang kumonsulta sa doktor upang masagot ang mga karagdagang ninyo pang katanungan ukol sa mga karamdaman. Huwag gawing dahilan ang mga nabasa sa website ng kalusugan.ph upang suwayin ang mga utos ng doktor. Bagamat ang nilalaman ng website na kalusugan.ph ay dumaan sa pagsusuri ng doktor, ang pagaasa sa nilalaman ng website na kalusugan.ph ay pansariling pakikipagsapalaran.