Paano makaiwas sa Bird Flu?

Ang pinakamainam na paraan ng pag-iwas sa sakit na Bird Flu ay ang pagiging maingat at maagap. Narito ang ilan sa mga mabuting hakbang sa pag-iwas sa sakit:

 • Laging maghuhugas ng kamay lalo na bago o pagkatapos humawak ng buhay na manok, o anumang ibon.
 • Tiyaking naluto ng husto ang mga manok.
 • Huwag mag-aalaga basta-basta ng mga ibon na maaaring apektado ng sakit.
 • Huwag hahawak ng mga ibon na may sakit gamit ang kamay na walang gloves o anumang proteksyon.
 • Laging gumamit ng gloves, face mask, at goggles, kung haharap sa mga ibon na may sakit.
 • Agad na iulat sa awtoridad ang anumang pagkakasakit ng mga alagang ibon
 • Maging maagap at alerto lalo na kung magtutungo sa lugar na may napapabalitang kaso ng sakit.

May bakuna ba laban sa sakit na Bird Flu?

Bagaman mayroon ngang bakuna na epektibo laban sa sakit na bird flu, ang suplay nito ay hindi sapat para makuha nang basta-basta. Ang bakuna para sa karaniwang trangkaso ay hindi epektibo para sa sakit na dulot ng Bird Flu virus.

Ano ang gamot sa Bird Flu?

Ang paggagamot sa sakit na Bird Flu ay tulad din ng paggagamot sa karaniwang trangkaso. Ang mga gamot na antiviral tulad ng osetalmivir at zanamivir ay makatutulong na pabagalin ang progreso ng pagkakasakit kung maibibigay sa mga unang araw pa lamang ng pagkakaranas ng mga sintomas ng sakit. Bukod dito, maaring pangalagaan na lamang muna ang pasyente habang hinihintay na makabuo ng sariling panlaban sa virus ang katawan (antibodies) hanggang sa kusang mawala na ang sakit.

Paano malaman kung may Bird Flu?

Sa ibang bansa, ang pagtukoy sa sakit na Bird Flu ay nangangailangang masusing pagsusuri. Mula sa pagiging positibo sa Influenza A Virus, kakailanganin ang iba pang pagsusuri gaya ng polymerase chain reaction (PCR) para matukoy mismo ang impeksyon ng Influenza A (H5N1) Virus. Minsan ay isinasagawa din ang blood test upang matukoy ang antibodies na nabuo dulot ng impeksyon ng virus, ngunit ang resulta sa ganitong paraan ay maaari lamang makuha matapos ang pagkakasakit, o minsan pa’y sa pagkamatay na ng pasyente.

Ano ang mga sintomas ng Bird Flu?

Gaya rin ng karaniwang trangkaso, ang pagkakaranas ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, ubo, sipon, at nanakit na lalamunan ay mararanasan din sa Bird Flu. Kadalasang nararanasan ito 2 hanggang 8 araw mula nang mahawa sa sakit. Narito ang listahan ng mga sintomas na hatid ng Bird Flu:

 • Lagnat na umaabot ng 38° C
 • Dry cough, o ubo na walang plema
 • Pananakit ng lalamunan o sore Throat
 • Pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan
 • Pagsusuka
 • Pagtatae
 • Pagtulo ng sipon
 • Hirap sa pagtulog
 • Impeksyon sa mata gaya ng sore eyes

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang mga sintomas na nararanasan ay hindi humuhupa kahit pa nabigyan na ng gamot, marapat lang na dalhin na sa pagamutan. Ang mga paglala ng kondisyon gaya ng pagkakaroon ng pulmonsya ay maaaring maiwasan kung maagang magagamot.

Kaalaman tungkol sa sakit na Bird Flu (Avian Influenza)

Ang bird flu, o sa terminolohiyang medikal ay avian influenza, ay isang sakit na nakaaapekto sa mga ibon gaya ng manok, gansa o bibe na maaari ring maipasa at magdulot ng malubhang karamdaman sa mga tao. Nagdudulot ito ng mga sintomas na kagaya rin ng karaniwang trangkaso—lagnat na may kasamang ubo at sipon, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, at minsan pa, ay may kasabay na sore eyes. Ito ay dulot ng impeksyon ng virus.

Gaano kalaganap ang sakit na Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay nakaaapekto sa ilang mga bansa sa Europa, Asya at hilagang bahagi ng Africa. Mula nang matuklasan ang sakit na ito noong 1997, nagdulot na ito ng maraming kaso ng pagkakasakit at minsan pa at kamatayan sa mga lugar na nabanggit. Sa Pilipinas, naging mahigpit ang pagbabantay upang hindi makapasok ang naturang sakit at makaapekto sa mga ibon sa bansa, kaya naman nananatiling malaya ang bansa sa sakit.

Ano ang sanhi ng Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay dulot ng impeksyon ng influenza virus strain na A (H5N1). Ito ay orihinal na nakaaapekto sa lamang sa mga ibong gaya ng manok, pato, at iba pa, ngunit maaari ding maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakalanghap o pagkaing may kontaminasyon ng naturang virus.

Maaari bang makuha ang sakit na Bird Flu mula sa taong may sakit?

Ang pagkakahawa ng sakit na Bird Flu ay kadalasang mula sa ibon lamang at hindi o bibihira lamang nakukuha mula sa taong may sakit.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Higit na tumataas ang posibilidad ng pagkakahawa ng sakit na ito kung nabubuhay nang malapit sa mga ibon na apektado ng sakit. Ang mga nag-aalaga ng manok, o anumang ibon ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakasakit. Gayundin ang mga taong kumakain ng karne ng manok at itlog na hindi nahugasan at naluto nang husto sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng bird flu.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Bird Flu?

Kung ang sakit na ito ay mapapabayaan, maaaring dumanas ng panghihina, hirap sa paghinga, pulmonya, panginginig ng mga kalamnan, pagpalya ng ilang bahagi ng katawan, at maging kamatayan.