Sore Eyes

Ano ang sore eyes?

Ang sore eyes , o viral conjunctivitis, ay pamamaga o impeksyon ng mata na sanhi ng virus. Ito’y maaaring maka-apekto sa mga tao ng anumang edad. Ito’y nahahawa sa pamamagitan ng paghawak sa iyong mata kung ang mata mo’y nakahawak sa isang tao na may sore eyes.

Ano ang mga sintomas ng sore eyes?

Pamumula ng mata (hyperemia), pagtutubig at pagluluha (epiphora), pagiging makati o mahapdi ng mata (pruritis or pain) ay isang sa mga pangunahing sintomas ng viral conjunctivitis o sore eyes. Maaari ring magkaroon ng kulane (lymph nodes) sa may tainga. (Ito’y hindi dapat mapagkamalan nabacterial conjunctivitis kung saan nagnanana ang mata at maaaring may kasamang lagnat.)

Sa sore eyes, hindi lumalabo, nagdidilim, o nagkakaroon ng anumang pagbabago sa paningin. Ito’y kadalasang nag-uumpisa sa isang mata ngunit maaaring mahawa rin ang kabilang mata.

May mga laboratory tests ba na dapat gawin para sa sore eyes?

Wala. Ang ‘diagnosis’ ng sore eyes ay binabatay lamang sa obserbasyon at sa kuwento ng pasyente sa doktor.

Ano ang lunas o gamot sa sore eyes?

Walang gamot para sa sore eyes; ito’y hinihintay lang na kusang mawala. Ngunit maaaring maibsan ang hapdi, kirot, at pangangati sa pamamagitan ng paglagay ng “cold compress” sa mata.

Paano maiiwasan na mahawa ng sore eyes?

Ang mga taong may sore eyes ay dapat iwasan na hawakan o kamutin ang kanilang mga mata. Dapat ding ugaliing maghugas palagi ng kamay.

Para hindi mahawa ng sore eyes, dapat ring maghuwas palagi ng kamay ng sabon at tubig; at iwasan ring kamutin ang inyong mga mata.

Kailan dapat magpatingin sa doktor kung may sore eyes?

Magpakonsulta sa doktor na spesyalista sa mata (ophthalmologist) kung may nana sa mata, kung lumalabo ang paningin, at kung higit na sa isang linggo at hindi parin nawawala ang mga sintomas ng sore eyes.