Mga eksaminasyon para sa pigsa o boils

Mga eksaminasyon para sa pigsa o boils

Kalimitan, hindi kinakailangan ng eksaminasyon o pagsusuri sa aboratoryo para sa pigsa; sapat na ang sintomas at pag-examine ng doktor sa pigsa upang magkaron siya ng diagnosis at plano para dito.

Subalit may mga kaso rin na maaaring mag-request ang iyong doktor ng mga eksaminasyon. Halimbawa:

  • 1. Wound culture and sensitivity (C/S) - Ang eksaminasyon na ito ay para matukoy kung anong mikrobyo ang sanhi ng pigsa, upang magabayan ang pagbibigay ng antibiotiko.
  • 2. Fasting blood sugar (FBS) - Sinusukat nito ang antas ng asukal sa iyong dugo. Isa kasing sintomas ng diabetes ang mabagal na pag-galing ng mga sugat.