Mga Kaalaman Tungkol sa Leptospirosis

Leptospirosis ay isang impeksyon na dulot ng bacteria na siya namang taglay ng mga hayop (kung ang dengue na virus ay taglay ng lamok, ang leptospirosis naman ay bacteria na taglay ng hayop). Sa Pilipinas, mga daga ang karaniwang may dala ng sakit na ito. Ang leptospirosis ay isang serysong sakit, ngunit ito'y maaaring maiwasan at maagapan kung kaagad magagamot.

Dahil napakaraming daga kahit saan, lalong lalo na sa mga syudad, tuwing bumabaha ay maaaring sumama rin sa tubig baha ang bacteriana galing sa daga. Ito rin ang dahilan kaya hindi kagulat-gulat na ang tag-ulan ay siya ring panahon na tag-leptospirosis.

Ang ihi ng mga daga na humahalo sa tubig-baha ang siyang may dala ng mga mikrobyo, na maaaring makapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng mga sugat-sugat sa paa, binti, tuhod, o anumang bahagi ng katawan na nabasa o nalublob sa tubig-baha.

Nung taon 2009, pagkaraan ng bagyong si Ondoy ay napakaraming tao sa Maynila at iba pang lugar na nagkaron ng leptospirosis, dahil sa malakawang pagbabaha. Inaasahan ring umakyat ang mga kaso ng leptospirosis sa mga pagbabaha noong Agosto 2012.