Mga kaalaman tungkol sa Kulugo

Ang kulugo, o warts sa Ingles at verruca naman sa terminolohiyang medikal, ay ang maliliit na bukol ma tumutubo sa balat na dulot ng impeksyon ng halos 100 uri ng Human Papillomavirus (HPV).  Ito ay nagdudulot ng di kaaya-ayang pakiramdam na tumatagal ng maraming taon, ngunit kadalasan ay kusa rin namang nawawala. Ang pagkakaroon ng kulugo ay nakakahawa. Tandaan na ang kulugo sa balat ay hindi dapat ikalito sa kulugo sa ari (genital warts) na isang uri ng sexually transmitted disease o STD at sanhi ng ibang klase ng HPV. Ang kulugo sa ari ay maaaring makapagdulot ng kanser.

Ano ang sanhi ng kulugo o warts?

Ang kulugo ay dulot ng impeksyon ng iba't ibang uri ng HPV. Nakukuha ang virus na ito kung madikit ang balat sa bahagi ng katawan na may kulugo, halimbawa ay ang pakikipag-kamay sa taong may kulugo. Maaari din itong makuha sa mga bagay na kontaminado ng virus gaya nga keyboard, hawakan ng pintuan o kaya sa tuwalya na ginamit ng taong may kulugo. Ang virus ay maaari lamang magdulot ng impeksyon kung makakapasok ito sa hiwa o sugat sa balat. Hindi totoong maaaring magkaroon ng kulugo sa pagkakahawak sa balat ng palaka o kaya'y pag naihian nito.

Anu-ano ang iba't ibang uri ng kulugo?

May iba't ibang uri ng kulugo depende sa hitsura at sa lugar ng pinagtubuan. Verruca vulgaris o common hand wart ang tawag sa kulugo na tumutubo sa kamay.  Verruca plantaris o foot wart naman ang tawag sa kulugo na tumutubo sa paa, at ito ay maaaring masakit. Verruca plana o flat wart ay maliliit, patag at maramihan kung tumubo na madalas makita sa leeg, mukha o tuhod.