Mga kaalaman tungkol sa pananakit ng likod o back pain

Ang pananakit ng likod o back pain ay isang karaniwang kondisyon na kadalasang konektado buto sa likod o gulugod (vertebral column). Maaaring maramdaman ito sa bandang leek, o kaya naman ay sa ibabang likod o lower back. Kadalasan itong nararanasan kapag hindi tama ang pustura, o kaya'y may kondisyong nakaaapekto mismo sa buto sa likod. Bukod pa rito, ang ilang mga kondisyon din sa kalamnan sa likod ay maaaring makapagdudulot din ng pananakit ng likod o back pain.

Ano ang sanhi ng pananakit ng likod?

Ang pananakit ng likod ay kadalasang nakukuha dahil sa mga gawaing nakasanayan na sa matagal na panahon. Maaaring ito ay dahil sa maling postura na nakasanayan na, sa maling posisyon ng likod habang nakatayo o nakaupo, sa mga maling pamamaraan ng pagbubuhat ng mga mabigat na bagay, o kaya naman sa pagsusubsob ng sarili sa trabaho ng matagal. Sa tagal ng panahon na ginagawa ang mga maling nakanasayang ito nabubuo ang pananakit ng likod. Ang pagkapagod ng mga kalamnan sa likod, na marahil dahil sa sobrang gawain o sa hindi pag-unat ng maaayos bago kumilos, ay nakaka-kontribyut din sa pananakit ng likod lalo na sa ibabang bahagi. Ang pagbubuntis ay isa ring karaniwang dahil ng pananakit ng likod sa mga kababaihan. Dahil ito sa mga pagbabagong hormonal sa katawan at siyempre sa dagdag na timbang mula sa dinadalang sanggol. Bukod sa mga nabanggit, may ilang kondisyon o karamdaman din ang nakapagdudulot ng pananakit ng likod. Halimbawa ng mga sakit na nakaaapekto sa likod ay ang osteoporosis o pagrupok ng mga buto; ang sciatica na isang karamdaman na nakaaapekto sa sciatic nerve na nakakonekta sa likod, at ang osteomyelitis o impeksyon ng bacteria sa mga buto. Ang pagkakasangkot sa mga aksidente na nakapinsala sa likod ay maaaring magdulot din ng matagal na kondisyon ng back pain.

Sino ang madalas makaranas ng pananakit ng likod?

Ang posibilidad ng pagkakaranas ng pananakit ng likod ay tumataas dahil sa ilang salik. Maaring dahil din sa mga gawaing nakasanayan, sa mga kondisyon  at karamdaman. Narito ang ilang salik na makadaragdag ng posibilidad ng pagkakaroon ng back pain:
  • Pagiging buntis.
  • Pagiging matatanda
  • Pagkakasangkot sa aksidente na nakaapekto sa likod
  • Kasaysayan ng pananakit ng likod sa pamilya
  • Hindi regular na pag-eehersisyo
  • Mga trabahong mayroong pagbubuhat ng mabigat o pag-upo ng matagal na oras
  • Paninigarilyo
  • Pagiging mabigat ng timbang o obese
  • Pagkakaroon ng hindi aktibong pamumuhay