Mga kaalaman tungkol sa atake sa puso

Ang atake sa puso (Ingles: heart attack; medical: myocardial infarction) ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo, maging sa Pilipinas. Ang sanhi nito ay ang kakulangan ng suplay dugo sa puso, na siyang nagdudulot sa pagkamatay ng laman (muscles) sa puso. Kapag malaking bahagi ng puso ang naapektuhan ng atake sa puso, maaaring bumigay na ng tuluyan ang puso at ito ay pwedeng maging sanhi ng pagkamatay. Ang ilang salik na makapagpapataas ng posibilidad ng atake sa puso ay ang sumusunod:

  • Hypertension o high blood
  • Sobrang katabaan o obesity
  • Paninigarilyo at pagkain ng matataba
  • Diabetes
  • Kasaysayanng sakit sa pamilya
 

PAANO NAGAGANAP ANG ATAKE SA PUSO?

Ang puso ang nagsisilbing bomba na nagsusuplay ng dugo sa buong katawan. Ngunit gaya ng alinmang bahagi ng katawan, ang puso ay nangangailangan din ng tuloy-tuloy na suplay ng oxygen upang manatiling gumagana. Kapag ang ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso (coronary arteries) ay nabarahan ng taba at sobrang cholesterol, at kulang na ang dugong dumadaloy sa puso, unti-unting mamamatay ang kalamnan ng puso hanggang sa manghina ito at bumigay na maaaring sanhi naman ng kamatayan.