Mga kaalaman tungkol sa An-An

Ang an-an ay isang sakit sa balat na dulot ng impeksyong ng fungi kung saan makikitaan ng patse-patse sa balat na ang kulay ay iba kumpara sa natural na kulay ng balat. Ang mga patse-patse sa balat na kadalasan ay kulay puti ay maaaring makita sa mukha, likod, dibdib, leeg at mga braso. Sa terminolohiyang medikal, tinatawag itong tinea versicolorpityriasis versicolor.

Sino ang maaaring magkaroon ng an-an?

Ang pagkakaroon ng an-an ay maaaring maranasan ng lahat, wala itong pinipiling edad o kasarian. Ngunit pinakamadalas ang mga kaso nito sa mga kabataang nasa edad 15 hanggang 24 sapagkat eto ang edad na pinakaaktibo ang mga sebaceous glands sa balat.

Paano nagkakaroon ng an-an?

Ang fungi na nagdudulot ng an-an ay natural na nakikita sa balat ng tao. Sa normal na kondisyon, hindi ito nakapagdudulot ng kahit na anong pagbabago sa balat. Ngunit kapag ito ay nawalan ng kontrol sa paglago, at nagsimulang magdulot ng impeksyon sa balat, magsisimula rin itong magdulot ng mga patse-patse sa balat. Ang kawalan ng kontrol sa paglago ng fungi ay maaaring dulot ng sobrang paglalangis ng balat (oily skin), mainit na klima, matinding pagpapawis, at kung may mahinang immune system ang katawan.

Nakakahawa ba ang an-an?

Salungat sa paniniwala ng karamihan, ang an-an ay hindi talaga nakakahawa. Ang fungi na nagdudulot nito ay natural na nakikita sa balat ng lahat ng tao at maaari lamang humantong sa pagiging an-an dahil sa mga salik na nabanggit gaya ng paglalangis ng balat, mainit na klima at mahinang immune system. Hindi totoo maipapasa ang an-an kung madidikit sa apektadong balat.