Almoranas: Kaalaman

Ano ang Almoranas o Hemorrhoids?

Ang almoranas o 'hemorrhoids' ay mga ugat sa puwet na namaga at lumago ng higit sa normal. Ito ay isang pangkaraniwang kundisyon na kadalasa'y hindi naman seryoso, ngunit nakakasagabal sa nakararami. Dalawa ang uri ng almoranas, may almoranas na nasa loob (internal hemorrhoids) at mayroon ding almoranas na nasa labas (external hemorrhoids). Maaaring magkasabay ang dalawang uri na ito. Magkaiba ang sintomas at paggagamot sa internal at external hemorrhoids. Bagamat maaaring maapektuhan ng almoranas ang anumang edad, ito'y pinaka-karaniwan sa edad 40-60.

Ano ang sanhi ng almoranas o ‘hemorrhoids’?

Parehas sa varicose veins ang mekanismo ng pagkakaroon ng almoranas. Ang mga veins ang daluyan ng dugo pabalik sa ating puso. Kapag may “pressure” o pwersa na humaharang sa pagdaloy ng dugo pabalik sa puso, lumalaki ang mga veins. Sa ating puwit, ang pag-iri kapag nagtitibi o nagtatae ay maaaring sanhi nitong pagtaas ng “pressure” o pwersa na nagdudulot sa pagkakaroon ng “hemorrhoids”. Pagbubuntis, o pagkakaroon ng bukol sa bahaging ibaba (gaya ng pagkakaroon ng myoma sa babae o paglaki ng prostate sa lalaki) ay maaari ring magpataas ng “pressure” o pwersa, nagdudulot sa almoranas.

Totoo bang nagdudulot sa almoranas ang pagkain ng maanghang?

Hindi totoo na nakakapagdulot sa almoranas ang pagkain ng maaanghang. Subalit may ilang mga bagay na maaring magdulot (risk factors) ng almoranas:
  • Madalas na pagtitibi o pagtatae
  • Madalas na pag-ubo, pagsusuka
  • Pagbubuntis
  • Pagkain ng mga pagkain na mababa sa fiber
  • Pagbubuhat ng mabibigat
  • Pagpasok ng tite sa puwit o anal intercourse