Mga kaalaman tungkol sa Alipunga

Ang alipunga o Athlete’s foot, o sa terminolohiyang medikal ay Tinea pedis, ay isang karaniwang sakit sa balat ng paa na dulot ng fungal infection mula sa organismo na Trichophyton. Ang fungi na ito ay madaling dumami sa mga lugar na mainit-init at mamasa-masa na gaya ng sa pagitan ng mga daliri sa paa. Maaaring itong makuha sa mga mamasa-masang lugar gaya ng mga paliguan at shower rooms. Ang sakit na ito ay madaling makahawa at maaring maipasa kung madikit lamang sa balat o bagay na kontaminado ng fungi. Kaya rin tinawag na Athlete’s foot ito ay dahil ang mga atleta o manlalaro na iisa ang pinapagliguan ang madalas magkahawahan nito. Sa terminolohiyang medikal, ang alipunga ay tinatawag na Tinea pedis.