Ano ang gamot sa kabag o gas pain?

Anong gamot na pwedeng inumin para sa kabag?

Bagamat may ilang mga over-the-counter na gamot na pwedeng inumin para sa kabag gaya ng Simethicone, hindi ito rekomendado na unang hakbang para gamutin ang kabag sapagkat ito'y nawawala naman ng kusa sa karamihan ng kaso, at maraming ibang pwede gawin bukod sa gamot para dito.

Bukod sa gamot, ano pa ang pwedeng gawin bilang lunas para sa kabag?

Mga pagbabago sa pagkain ang pinak-epektibong paraan para malunasan at maiwasan ang kabag. Una na dito ang pagtukoy sa mga pagkain na nagiging sanhi para sumpungin ng kabag. Ang mga karaniwang halimbawa ng mga pagkain na madalas magdulot sa kabag ay gatas, mga kendi, mga gulay, soft drinks, ice cream, at iba pa. Naka-depende ito sa tao. Tuwing kakabagin, subukang ilista ang lahat ng kinain at ikompara ito sa mga nakaraang pagkakaron ng kabag at tingin kung alin ang mga pagkain na maaaring sanhi ng kabag. Ang mga matutukoy na pagkain ay dapat bawasan o iwasan.

Kung hindi matukoy ang pagkain na nagiging sanhi ng kabag, iwasan ang mga gatas at iba pang produkto na may gatas gaya ng yoghurt, ice cream, keso, at iba pa. Iwasan din ang mga pagkain na masyadong malansa o mataas sa langis at taba. Bagamat ang mga pagkaing mataas sa fiber ay magandan sa katawan, kung ikaw ay kinakabag subukan ding bawasang pansamantala ang mga ito.

Ang paninigarilyo at pagkain ng mga kendi ay maaaring ding magdulot o magpalala ng kabag, kung kaya't makakatulong ang pagtigil sa paninigarilyo at pagbabawas sa pagkain ng kendi.