Mula sa May-Akda

Mga mahal kong kababayan,

Ang Kalusugan.PH ay isang website na para sa inyo: isang bukal ng impormasyon tungkol sa kalusugan. Ikaw man ay isang bata, binata, o matanda – Taga-Maynila ka man o Taga-Riyadh, narito ang mga sagot sa inyong mga katanungan, hatid ng mga doktor na nagtapos mula sa University of the Philippines – Philippine General Hospital (UP-PGH). Nasaan man at ano man ang inyong kinatatayuan, kayo ay malayang magbasa sa parami at paraming mga artikulo dito tungkol sa mga sakit, sintomas, gamot, at iba pang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ang inyong mga sakit at karamdaman ay naka-ayos na sa Mga Sakit A-Z.

Higit pa dito, sa bagong bersyon ng website ay maaaring mo naring “Itanong Kay Doc” ang iyong mga katanungan! I-click ang Itanong Mo Kay Doc upang makapunta sa pahinang ito.

Lahat ng manunulat sa Kalusugan.PH ay pawang mga doktor. Batay sa ebidensya, “Evidence-based”, ang mga artikulo sa Kalusugan.PH: at hindi kami sumusporta o umeendorso sa anumang produkto o gawain na hindi sinusuportahan ng anumang pag-aaral. Subalit kailangan kong idagdag na ang mga opinyong ipinapahiwatig ng mga doktor rito ay kanilang mga indibidwal na opinyon lamang: maaaring may iba’t ibang pananaw ang ibang mga doktor (at himpilan) ukol sa bagay gaya ng paggamit ng condom, sex education, at marami pang iba.

Hindi layunin ng Kalusugan.PH na ito ay humalili sa pagpapakonsulta sa doktor; ito’y isang gabay lamang sa inyong kalusugan. Dahil dito, iniiwasan naming magbigay ng mga detalye tungkol sa gamutan; mas mainam na ang doktor ninyo ang magbigay ng wastong reseta sapagkat ang bawat karamdaman at sitwasyon ay may kanya-kayang pagkakaiba at ang mga pagkakaibang ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng eksaminasyon at pagkokonsulta. Ika nga’y isang “gabay”, ang seksyon na GabayKalusugan ay maraming praktikal na kaaalaman tungkol sa mga doktor, ospital, at maging usapang pinansyal gaya ng PhilHealth!

Ngunit, marmi ring kaalaman na dapat alam ng bawat Pilipino. Hindi lahat ng sakit at karamdaman ang kailangang ikonsulta. Layon rin ng website na ito na ibahagi ang mga kaaalaman upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng kakahayan na magdesisyon at maging bahagi sa sarili niyang kalusugan.

Hindi lamang mga sakit at pagkakasakit ang tampok rito. Ang seksyon ng Buhay Sigla ay may mga artikulo tungkol sa halamang gamot, ehersisyo, wastong nutrisyon at iba pang artikulo sa pag-iwas sa sakit at sa isang buhay na malusog at masigla! Kung nais magbasa ng mga artikulo ayon sa iyong edad at lugar sa buhay, may seksyon din tayo na Para sa Pamilya at tampok nito ang mga artikulo na “Para Kay Mister”, “Para Kay Misis”, “Sa Mga Dalaga”, at iba pa. Panghuli, mayroon din tayong Balitang Kalusugan para maghatid ng bagong balita at impormasyon.

Kung may mga katangan, klaripisasyon, at mga bagay na nais niyong malinawan o impormasyong nais ninyo bigyang-pansin, kayong inaanyayahan naming makipag-ugnayan sa pag-email sa contact@kalusugan.ph.

Ito ay umpisa pa lamang ng ating adhikain na magbigay kaalaman sa bawat isa. Marami pa kaming pinaplano para sa website na ito kaya’t sana ay panatilihin ninyo ang pagbisita at pagsuporta sa Kalusugan.PH.

Ang kalusugan ay kayamanan! At ang mga hakbang patungo rito ay ating tatahakin ng may pagkakaisa at pag-asa.

Inyong tunay,

Gideon Lasco, MD
May-akda at Patnugot,
Kalusugan.PH
docgideon@kalusugan.ph