Mga Sintomas at Palatandaan ng Pagkakaroon ng STD

Isang malawak na konsepto ang sakop kung pag-uusapan ang mga sakit na nakukuha sa pagtatalik o STDs. Mainam na malaman muna natin ang mga sistema o parte ng katawan na maaring maapektuhan kung may STD. Pangunahing naapektuhan ay ang ari o genitalia ng lalake o babae. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makikitaan ng sugat, butlig, o anumang kakaibang pagtubo sa balat ng ari kung may STD. Ngunit sa pagkakataong mayroong sintomas ang STD, ang kalimitang isinasangguni sa doktor ay ang hirap sa pag ihi o pagbabago ng kulay ng ihi.

Ang urinary tract infection (UTI) o impeksyon sa daluyan ng ihi ay hindi tuwirang nangangahulugang may STD ang isang tao pero maaring magka-UTI ang isang taong may STD. Hindi mahirap isipin ang pagkakaroon ng UTI kung may impeksyon mula sa pagtatalik dahil isa lamang ang daluyan ng ihi at semilya (semen) sa mga lalaki; habang malapit lamang ang daluyan ng ihi at puwerta sa mga babae. Ang kalimitang sintomas ng UTI na kahalintulad ng ilang sakit na nakukuha sa pagtatalik ay ang mga sumusunod: hirap sa paglabas ng ihi, mahapding pag ihi, matingkad na pagkadilaw ng ihi na minsan ay may bahid ng dugo, balisawsaw, at madalas na pag-ihi. Sa ilang kaso, mayroong nana (pus) na lumalabas sa daluyan ng ihi. Ito ang tinatawag na tulo. Sa mga babae naman, may mapapansing pagbabago sa vaginal discharge o sipon sa puwerta. Normal lamang ang magkaroon ng vaginal discharge. Ang parang sipon na ito ay kulay puti o minsan walang kulay (translucent) ngunit hindi ito dapat maging masabaw, madilaw o maberde, o kaya ay may masangsang na amoy.

Sa mga kababaihan, kung hindi maagapan o maagang magamot ang STD, maari itong kumalat paakyat sa matris o sa obaryo. Ito ang tinatawag na Pelvic Inflammatory Disease o PID. Ang kalimitang dinadaing ng isang babaeng may PID ay ang pananakit ng tagiliran o puson, lagnat, hirap sa pag-ihi, at matinding sakit pag nagagalaw ang kwelyo ng matris kung eeksaminin (“chandelier sign”).

Isang madaling makitang palatandaan ng STD ay pagbabago sa balat. Kalimitang nagsisimula sa butlig o pamumula ang naturang pagbabago. Maaring manhid, makati, o mahapdi ang butlig o pamumulang ito na kalaunan ay pwedeng maging ulcer o sugat. Ilan sa mga STD na may ulcer ay ang syphilis, herpes, at chancroid. Ang mga sugat o ulcer ay hindi lamang sa ari matatagpuan. Maari rin itong makita sa bibig, labi, o ibang bahagi ng katawan.

Ang karaniwang kulugo o wart ay mula sa human papillomavirus (HPV). Ang ilang klase ng HPV ay sanhi ng STD. Ang pagtubo ng kulugo ay maaring makita sa ari (genital wart), puwitan, o lalamunan. Ang pagkakaroon ng kulani sa singit, leeg, o kilikili ay palatandaang may impeksyon na maaaring dulot ng STD.

Kadalasan, hindi partikular ang isang sintomas o palatandaan sa isang STD. Laging tandaan na malaking porsyento ng mga taong may STD ay walang nararamdaman o napapansing kakaiba sa kanilang katawan. Gayun pa man, maaari pa ring makahawa ang taong walang kahit anong sintomas ng STD. Kaya para makasigurado, maaari kayong magtungo sa doktor upang magpa-examin.