Makipag-ugnayan

Inaanyayahan namin ang lahat na nais sumuporta at makiisa sa Kalusugan.PH na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa contact@kalusugan.ph. Kung kayo’y may mga katanungan tungkol sa website, mga klaripikasyon, maari rin kayong sumulat sa naturang email address.

Kung may katanungan kayo tungkol sa inyong kalusugan, at sa pagiging masigla, inaanyayahan rin kayong gamitin ang Itanong Mo Kay Doc – isang bahagi ng website na ito na ang layon ay sagutin at bigyang linaw ang inyong mga tanong.

Maraming salamat!