Hepatitis B: Sintomas

Mahigit na kalhati (50%) ng mga taong may Hepatitis B ay walang mararamdaman ng kahit anong sintomas, kaya napakahalaga ng screening.

Mga karaniwang sintomas ng Hepatitis B

 • Kawalan ng ganang kumain
 • Pagiging matamlay o pagkakaron ng pakiramdam ng pagod
 • Pangangati sa buong katawan
 • Paninilaw ng balat sa buong katawan
 • Pagkakaron ng ihi na kulay tsaa at iba pang pagbabago sa pag-ihi

Ang malalang uri ng Hepatitis B ay maaari ring magdulot ng:

 • Biglaang paglaki ng tiyan
 • Biglaang paninilaw
 • Pagiiba ng pag-uugali, pagiging irritable o magagalitin
 • Pagiging pala-tulog o antukin, pagkalito

Tandaan: Ang mga sintomas na ito ay hindi eksklusibong sa Hepatitis B lamang; maaari rin silang maramdaman sa ibang uri ng Hepatitis gaya ng Hepatitis A, Hepatitis C, o hepatitis o sakit sa atay ng dulot na alak o di gaya gamot (drug-induced hepatitis).

Ano naman ang mga maaaring komplikasyon ng Hepatitis B?

 • Di gaya ng Hepatitis A na kusang nawawala, ang Hepa B ay maaaring manatili sa katawan bilang isang patuloy na impeksyon o kaya chronic Hepatitis B infection. Ito’y maaaring magtulak sa pagkawasak o malubhang pagkasira ng atay na tinatawag na liver cirrhosis o cirrhosis.
 • Ang Hepatitis B ay isang risk factor sa Liver Cancer. Pag sinabing risk factor, ito’y nagpapataas ng probabilidad na magkaron ka ng liver cancer.
 • Sakit sa bato – Pwedeng madamay ang bato sa sakit sa atay.
 • Maaari ring makaapekto ang Hepatitis B sa iba pang mga bahagi ng katawan

Paano ang konsultasyon at laboratory tests para sa Hepatitis B?

Kung mayroon kang sintomas ng Hepatitis B, magpatingin ka sa doktor. Anong klaseng doktor? Sa umpisa kahit sa General Practioner o Family Doctor ka muna magpatingin. Maari karing lumapit sa iasng spesyalista sa tiyan at bituka o Gastroenterologist.

Malamang, ang mga laboratory tests na ipapagawa ay ang tinatawag na Hepatitis profile. Ito ang isang pagsusuri ng dugo kung saan makikita ang iba’t ibang bahagi ng Hepatitis virus. Maaaring isama narin dito ang pagsusuri sa Hepatitis A. Sa mga resultang ito, malalaman kung ikaw ba’y may Hepatitis B, at anong uri nang Hepatitis B ay mayroon ka – maaaring acute Hepatitis B infection (ibig sabihin, kakahawa lang sa’yo ng Hepa B at aktibo pa ang impeksyon) chronic Hepatitis B (ibig sabihin, matagal ka nang mayroon), past Hepatitis B (nagkaroon dati pero ngayon wala na), o kaya Hepatitis A. Kung gusto lamang masigurado na wala kang Hepatitis B, maaaring ang suriin lang ay ang HbsAg at ang Anti-Hbs na mga laboratory tests.

Sa iyong dugo maaari ring suriin ang Liver Function Tests kagaya ng ALT, AST, Alkaline Phosphatase, at iba pa – itong mga ito ay sukat ng katayuan ng atay. Sa ibang mga kaso, lalo na sa mga bata, pwede ring suriin ang “Bilirubin” sa dugo… ang “Bilirubin” ay syang responsable sa paninilaw ng katawan lalo na kung tumaas ang level nito sa dugo.

Huwag magalinlangang tanungin ang iyong doktor kung para saan ang mga laboratory tests na kanyang ni-request para sa’yo.