Ano ang mga sintomas ng dengue fever?

Iba’t iba ang presentasyon ng dengue fever; may parang trangkaso lang, meron ding mga malala. Karaniwan, heto ang mga sintomas:

 • Mataas na lagnat (higit 39 degrees)
 • Sakit ng ulo, liyo, at pagsusuka
 • Sakit ng kalamnan
 • Sakit ng kasukasuan
 • Rashes na parang tigdas
 • Pagdududugo (tingnan sa ibaba)

Nakaka-alarma ang dengue fever kung may mga ganitong sintomas ng pagdudugo sa iba’t ibang bahagi ng katawan o ‘signs of hemorrhage':

 • Mga tuldok-tuldok na pula sa balat
 • Madaling duguin ang gilagid kahit mag-sipilyo lang
 • Maitim ang kulay ng dumi
 • Pagdudugo sa ilong (Balingoyngoy o nosebleed)

Iba pang sintomas na nakaka-alarma:

 • Pagod na pagod ang pakiramdam
 • Nahihirapang huminga
 • Biglang-lagi ang tiyan
 • Masakit na masakit ang tiyan

Kung ikaw o ang iyong kapamilya o mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas na ating nabanggit, kaagad magpatingin sa doktor upang ma-examine at mabigyan ng kaukulang solusyon ang iyo o kanyang karamdaman.