Ano ang mga sintomas ng dengue fever?

Iba’t iba ang presentasyon ng dengue fever; may parang trangkaso lang, meron ding mga malala. Karaniwan, heto ang mga sintomas:

 • Mataas na lagnat (higit 39 degrees)
 • Sakit ng ulo, pagliliyo, at pagsusuka
 • Sakit ng kalamnan
 • Sakit ng kasukasuan
 • Rashes na parang tigdas
 • Pagdududugo

Ang malalalang kondisyon ng dengue ay sadiyang nakaka-alarma sapagkat ito ay kadalasang may sintomas ng pagdurugo sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ang mga ito ay senyales ng hemorrhage o pagdurugo sa loob ng katawan. Narito ang mga sintomas ng malalang dengue:

 • Mga tuldok-tuldok na pula sa balat
 • Madaling duguin ang gilagid kahit sa pagsisipilyo lang
 • Maitim ang kulay ng dumi
 • Pagdudugo sa ilong (Balingoyngoy o nosebleed)

Ang iba pang sintomas na nakaka-alarma ay ang sumusunod:

 • Pagod na pagod ang pakiramdam
 • Nahihirapang huminga.
 • Masakit na masakit ang tiyan

lamok (2)

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ikaw o ang iyong kapamilya o mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas na ating nabanggit, kaagad magpatingin sa doktor upang ma-examine at mabigyan ng nararapat na solusyon. Huwag mag-aksaya ng oras, ang matagumpay na gamutan sa sakit na dengue ay nakasalalay sa agad na paglapit sa mga pagamutan.