Ano ang gamot sa pagtatae o diarrhea?

Gaya ng ating nabanggit, maraming kondisyon na nagdudulot ng diarrhea, at ang paggagamot ay naka-depende kung anong kondisyon ito. Karaniwan, ang pagtatae ay titigil sa loob ng ilang araw; hayaan lang ang katawan na ilabas ng ilabas ang anumang nagdudulot ng pagtatae, at palitan lamang ang tubig na nawala sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at iba pang likido. Subalit kung patuloy ang pagtatae at may ibang mga sintomas, magpatingin na sa doktor.

Sa pangkaraniwang uri ng pagtatae, ito ang mga prinsipyo ng gamutan na kailangang tandaan:

(1) Uminom ng maraming tubig at iba pang mga likido gaya ng sopas, juice. Para sa mga bata ng nagtatae, ang pag-inom ng mga Oral Rehydration Salts (ORS) ay napakahalaga. Kaya nilalagyan ng swero ang mga bata sa ospital ay upang iwasan ang ‘dehydration’ o kakulangan ng tubig at mga ‘electrolytes’; maiiwasan ang dehydration o ang pag-dala sa ospital kung magagawa ang pagbalik ng tubig sa pag-inom lamang.

(2) Iwasan ang pag-inom ng mga over-the-counter na gamot sa pagtatae gaya ng Loperamide. Isa sa mga dahilan kaya nagtatae ang katawan ay upang ilabas ang kung anumang bagay na nagdudulot ng pagtatae – gaya halimbawa kung may nakaing masama o panis. Ang mga gamot na ito ay baka makasupil sa pagpapalabas na ito.

(3) Iwasan ang mga pagkain na maraming taba, gatas o mga pagkain na maraming gatas, alak, at kape, sapagkat ang mga ito ay maaaring magpalala ng pagtatatae.

(4) Gamutin ang sanhi ng pagtatae. Kung ay pagtatae ay hindi pa nawawala makalipas ang ilang araw, at kung ang dumi ay may dugo, o kung may ibang sintomas gaya ng lagnat at pagsusuka, magpatingin sa doktor upang suriin kung anong nagdudulot ng pagtatae. Kung ang pasyente ay hindi makainom ng tubig upang mapalitan ang nawawalang tubig sa pagtatae, baka kailanganin rin na i-confine sa ospital upang masweruhan.