An-an

Sanhi, Sintomas at Gamot sa An-an

Ano ang an-an?

Ang an-an o whitespots ay isang sakit sa balat na dulot ng isang fungal infection. Ito’y karaniwan sa mga bata at matatanda. Ito’y nakikita bilang mga maliliit na ‘balat’ na kulay puti na karaniwa’y hugis bilog at maaaring matagpuan sa mukha, sa mga balikat, sa dibbdib, tiyan, o mga paa. Sa terminolohiyang medikal, ang an-an ay tinatawag na Pityriasis versicolor.

Ang an-an ay pinakamadalas nangyayari sa mga taong edad 15-24, sapagkat ito ang edad kung saan aktibo ang mga sebaceous glands sa balat.

Ano ang mga sintomas ng an-an?

Mga patse ng balat (skin patches) na kulay puti ang karaniwang sintomas ng an-an. Maaaring may kasamang pangangati. Dahil iba’t iba ang kulay ng balat ng tao, maaaring mag-“blend” ang an-an at hindi mahalata kaagad. Ngunit kapag nag tag-araw at nangitim ang taong may an-an, maaaring lumitaw ay mga puting patse ng balat sa siyang mga bahagi ng katawan na may an-an.

Maaaring malaking bahagi ng balat ang na-aapektuhan ng an-an; minsan naman, maliit na bahagi lamang. Dahil iba’t iba ang presentasyon ng an-an, sa maraming kaso ay kinakailangan ng dermatologist o spesyalista sa balat para matukoy kung an-an nga ba ang kondisyong nararanasan ng pasyente.

Ano ang lunas o gamot sa an-an?

Ang gamot sa an-an ay mga fungal cream. Ang mga gamot na ito ay maaaring mabili na “Over the Counter” o hingi nangangailangan ng reseta ng doktor. Ipahid ang cream sa apektadong bahagi ng balat, ngunit mas maganda kung magagabayan parin ng dermatologist ang iyong paggagamot. Halimbawa ng generic name ng mga anti-fungal cream ay Ketoconazole, Clotrimazole, Terbinafine, atbp. Kapag malawak na bahagi ng balat ang apektado, maaaring mas praktikal na uminom na lamang ng anti-fungal medications. Magpagabay sa dermatologist sa wastong pag-inom ng mga gamot na ito.

Paano maiiwasan na mahawa ng an-an?

Dahil ang fungus na nagdudulot ng an-an ay natural na naninirahan sa balat, walang tiyak na paraan upang ito ay maiwasan. Kinakailangan lamang pahiran o uminom na gamot kontra sa an-an upang mapigilan itong kumalat at ang pabalik-balik na kaso nito. Narito ang ilang hakbang upang maiwasan ang pabalik-balik na na an-an:

  • Iwasan ang paggamit sa mga produktong sobrang malangis. Halimbawa ay mga fragrant oil essence.
  • Bawasan ang pagbibilad sa araw, ang sobrang pagbibilad ay maaaring magmitsa ng pagsisimula ng an-an, at lalo ring lilitaw ang kulay ng an-an kung masmaitim ang kulay ng balat na dulot ng pagsusunog sa ilalim ng araw.
  • Gumamit ng cream o lotion pangontra sa an-an bago lumabas ng bahay
  • Gumamit din ng maluluwag na damit upang makahinga ang balat at hindi madikit sa pawis.

Kailan dapat magpatingin sa doktor kung may an-an?

Magpakonsulta sa dermatologist o spesyalista sa balat kung hindi sigurado kung ano bang kondisyon ang nasa balat ng pasyente; at kung hindi tumatalab ang mga fungal cream laban sa an-an. Maaaring magreseta ang dermatologist ng mas matapang na cream o kaya tableta na iniinom.